Title: Elektronická identifikace mobilního objektu
Other Titles: Electronic identification of mobile object
Authors: Reinhart, Tomáš
Advisor: Koucký, Václav
Referee: Linhart, Richard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7456
Keywords: akumulátor;autoalarm;automobil;dálkové ovládání;elektronické zařízení;funkce;identifikace;kód;komunikační modul;LED dioda;mikrokontrolér;plošný spoj;program;prototyp;schéma;signál;signalizace;SMD součástka;software;stabilizovaný zdroj;tlačítko;VF modul;vozidlo
Keywords in different language: battery;car alarm;car;remote control;electronic equipment;function;identification;code;communication module;LED diode;microcontroller;printed circuit board;program;prototype;schematic;signal;signalling;SMD components;software;regulated power supply;button;RF module;vehicle
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na elektronickou identifikaci mobilního objektu, především osobního automobilu. Obsahuje také popis několika již komerčně používaných typů elektronické identifikace. Zabývá se možnostmi kam elektronické zařízení do vozu umístit. Návrhem vzorku elektronického zařízení pro rychlou a jednoduchou identifikaci mobilního objektu, dále pak obsahuje naměřené hodnoty funkčního vzorku.
Abstract in different language: This thesis is focused on an electronic identification of a mobile object, specifically for passenger car. It contains descriptions of several commercially used forms of electronic identification. It deals the possibilities of where to position electronic devices in the vehicle. Defines an electronic sample of equipment for quick and easy identification of the mobile object. Furthermore, the measured value contains information for a functional sample.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
053630_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,38 kBAdobe PDFView/Open
053630_oponent.pdfPosudek oponenta práce423,45 kBAdobe PDFView/Open
053630_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce218,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7456

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.