Název: Elektronická identifikace mobilního objektu
Další názvy: Electronic identification of mobile object
Autoři: Reinhart, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Koucký, Václav
Oponent: Linhart, Richard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7456
Klíčová slova: akumulátor;autoalarm;automobil;dálkové ovládání;elektronické zařízení;funkce;identifikace;kód;komunikační modul;LED dioda;mikrokontrolér;plošný spoj;program;prototyp;schéma;signál;signalizace;SMD součástka;software;stabilizovaný zdroj;tlačítko;VF modul;vozidlo
Klíčová slova v dalším jazyce: battery;car alarm;car;remote control;electronic equipment;function;identification;code;communication module;LED diode;microcontroller;printed circuit board;program;prototype;schematic;signal;signalling;SMD components;software;regulated power supply;button;RF module;vehicle
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na elektronickou identifikaci mobilního objektu, především osobního automobilu. Obsahuje také popis několika již komerčně používaných typů elektronické identifikace. Zabývá se možnostmi kam elektronické zařízení do vozu umístit. Návrhem vzorku elektronického zařízení pro rychlou a jednoduchou identifikaci mobilního objektu, dále pak obsahuje naměřené hodnoty funkčního vzorku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on an electronic identification of a mobile object, specifically for passenger car. It contains descriptions of several commercially used forms of electronic identification. It deals the possibilities of where to position electronic devices in the vehicle. Defines an electronic sample of equipment for quick and easy identification of the mobile object. Furthermore, the measured value contains information for a functional sample.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053630_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053630_oponent.pdfPosudek oponenta práce423,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053630_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce218,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7456

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.