Title: Energetická bilance, možnosti, návrh a zhodnocení využití odpadního tepla z bioplynové stanice Věžná
Other Titles: Energy balance; options, design and evaluation of the use of waste heat from biogas station Věžná
Authors: Vlach, Lukáš
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7458
Keywords: bioplyn;bioplynová stanice;odpadní teplo;obnovitelné zdroje energie;kogenerace;Organický Rankinův Cyklus;teplofikace;sušení
Keywords in different language: biogas;biogas plant;waste heat;energy from renewable sources;cogeneration;Organic-Rankine Cycle;central heating;drying
Abstract: V této diplomové práci je řešena problematika kolem využívání odpadního tepla z bioplynových stanic. Dále obsahuje případovou studii řešení využití odpadního tepla pro konkrétní bioplynovou stanici v obci Věžná.
Abstract in different language: In this master theses are discussed issues about the use of waste heat which is produced from biogas plants. It also includes a case study of the solutions of using waste heat in biogas plant Věžná.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vlach_Lukas.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
053632_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce394,27 kBAdobe PDFView/Open
053632_oponent.pdfPosudek oponenta práce338,35 kBAdobe PDFView/Open
053632_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7458

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.