Název: Energetická bilance, možnosti, návrh a zhodnocení využití odpadního tepla z bioplynové stanice Věžná
Další názvy: Energy balance; options, design and evaluation of the use of waste heat from biogas station Věžná
Autoři: Vlach, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Jindra, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7458
Klíčová slova: bioplyn;bioplynová stanice;odpadní teplo;obnovitelné zdroje energie;kogenerace;Organický Rankinův Cyklus;teplofikace;sušení
Klíčová slova v dalším jazyce: biogas;biogas plant;waste heat;energy from renewable sources;cogeneration;Organic-Rankine Cycle;central heating;drying
Abstrakt: V této diplomové práci je řešena problematika kolem využívání odpadního tepla z bioplynových stanic. Dále obsahuje případovou studii řešení využití odpadního tepla pro konkrétní bioplynovou stanici v obci Věžná.
Abstrakt v dalším jazyce: In this master theses are discussed issues about the use of waste heat which is produced from biogas plants. It also includes a case study of the solutions of using waste heat in biogas plant Věžná.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vlach_Lukas.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053632_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce394,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053632_oponent.pdfPosudek oponenta práce338,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053632_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7458

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.