Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProsr, Pavel
dc.contributor.authorNiebauer, Roman
dc.contributor.refereeŘeřicha, Tomáš
dc.date.accepted2013-05-30
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:48Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:48Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-09
dc.identifier53635
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7460
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na měření a analýzu infračervených spekter elektrotechnických materiálů. První kapitola pojednává o vlastnostech a druzích elektrotechnických materiálů. V druhé kapitole je popsán princip funkce infračervených spektrometrů a metody měření infračervených spekter pomocí spektrometru s Fourierovou transformací. Třetí kapitola se věnuje měření vzorků do knihovny infračervených spekter. Ve čtvrté kapitole jsou popsány jednotlivé funkční skupiny vyskytující se v infračervených spektrech a způsoby jejich analýzy.cs
dc.format57 s., 13 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvodičcs
dc.subjectpolovodičcs
dc.subjectizolantycs
dc.subjectFourierova transformacecs
dc.subjectinfračervené spektrumcs
dc.subjectabsorbancecs
dc.subjecttransmitancecs
dc.subjectknihovnacs
dc.subjectspektroskopiecs
dc.subjectfunkční skupinacs
dc.titleKnihovna infračervených spekter materiálů používaných v elektrotechnicecs
dc.title.alternativeAn infrared spectral library of materials used in electrical engineeringen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on measurement and analysis of infrared specters of electrotechnical materials. First chapter deals with attributes and types of electrotechnical materials. In the second chapter is described principle of function of infrared spectrometers and measuring methods with Fourier transform infrared spectroscopy. Third part is focused on measurement of sample to library of infrared spectrums. In fourth chapter describes individual functional groups which occurs in infrared spectrum and methods of theirs analysis.en
dc.subject.translatedconductoren
dc.subject.translatedsemiconductoren
dc.subject.translatedinsulatorsen
dc.subject.translatedFourier transformen
dc.subject.translatedinfrared spectrumen
dc.subject.translatedabsorbanceen
dc.subject.translatedtransmittanceen
dc.subject.translatedlibraryen
dc.subject.translatedspectroscopyen
dc.subject.translatedfunctional groupen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Roman Niebauer.pdfPlný text práce2,5 MBAdobe PDFView/Open
V_Niebauer.pdfPosudek vedoucího práce666,7 kBAdobe PDFView/Open
053635_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,44 kBAdobe PDFView/Open
053635_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce220,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.