Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProsr, Pavel
dc.contributor.authorHolan, Jiří
dc.contributor.refereeTrnka, Pavel
dc.date.accepted2013-05-30
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:49Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:49Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-09
dc.identifier53637
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7462
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na materiály na bázi celulózy a jejich užití v elektrotechnických aplikacích. V první části je popsána výroba celulózy, její vlastnosti a jednotlivé využití v elektrotechnice. Druhá část je věnována degradačním mechanismům a metodám vhodným pro diagnostiku materiálů na bázi celulózy. Praktická část je zaměřena na měření dodaných vzorků metodou infračervené spektroskopie, mechanickými zkouškami pevnosti v tahu a vyhodnocení těchto metod.cs
dc.format50 s. (63695 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcelulózacs
dc.subjectbuničinacs
dc.subjectorganické izolantycs
dc.subjectpevnost v tahucs
dc.subjectinfračervená spektroskopiecs
dc.subjectFT-IRcs
dc.titleMateriál na bázi celulózy jako diagnostický indikátor stavu energetických celkůcs
dc.title.alternativeCellulose based materials as a diagnostic indicator of state of energetic systemsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on cellulose-based materials and their use in electrical engineering applications. The first part describes the production of cellulose, its properties and various applications in electrical engineering. The second part is devoted to degradation of mechanisms and methods appropriate for diagnostic materials based on cellulose. The practical part is focused on measurements of samples supplied by infrared spectroscopy, mechanic tensile strength tests and evaluation of these methods.en
dc.subject.translatedcelluloseen
dc.subject.translatedorganic insulating materialsen
dc.subject.translatedthe tensile strengthen
dc.subject.translatedinfrared spectroscopyen
dc.subject.translatedFT-IRen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Material na bazi celulozy jako diagnosticky indikator stavu energetickych celku.pdfPlný text práce9,21 MBAdobe PDFView/Open
053637_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,92 kBAdobe PDFView/Open
053637_oponent.pdfPosudek oponenta práce356,16 kBAdobe PDFView/Open
053637_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7462

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.