Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPihera, Josef
dc.contributor.authorGrubr, Tomáš
dc.contributor.refereeTrnka, Pavel
dc.date.accepted2013-05-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:51Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:51Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-07
dc.identifier53638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7463
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na problematiku výbojové činnosti v izolačních kapalinách. Jsou zde popsány vlivy výbojové činnosti na tento systém. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části.První část se zaměřuje na vznik a popis částečných výbojů obecně. V druhé části jsou popsány kapalné izolanty, které jsou používané v oblasti energetických zařízení a jejich výbojová činnost. Třetí část je věnována ověření a vlivu výbojové činnosti na kapalný izolační systém a odzkoušení měřicím přístrojem. V poslední čtvrté kapitole jsou uvedeny příklady použití a vyhodnocení částečných výbojů.cs
dc.format51 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectčástečné výbojecs
dc.subjectvýbojová činnostcs
dc.subjectdegradační mechanismuscs
dc.subjectizolační kapalinycs
dc.titleMechanismus částečných výbojů v izolačních kapalináchcs
dc.title.alternativePartial discharges mechanism in insulating fluidsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with partial discharge activities in insulation liquid system. There are described effects of discharge activities on this system. Thesis is divided into four main parts. The first part deals with generation partial discharge and described them. The second chapter describes the liquid insulating system, which are used in energy equipment and their discharge activity. The third chapter deals with verification activities and the influence of liquid insulation system and their testing. The last chapter described examples of the use and testing of partial discharges.en
dc.subject.translatedpartial dischargeen
dc.subject.translatedpartial discharge activitiesen
dc.subject.translateddegradation mechanismen
dc.subject.translatedinsulating liquidsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2013 Tomas Grubr.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
053638_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,37 kBAdobe PDFView/Open
053638_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,45 kBAdobe PDFView/Open
053638_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.