Název: Měření mechanických a elektrických vlastností pájeného spoje
Další názvy: Measurement of mechanical and electrical properties of solder connection
Autoři: Malý, Petr
Vedoucí práce/školitel: Polanský, Radek
Oponent: Prosr, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7464
Klíčová slova: fotovoltaický článek;pájecí spoj;přechodový odpor;mechanická pevnost;statistická analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic cell;solder connection;contact resistence;mechanical strength;statistical analysis
Abstrakt: Cílem diplomové práce "Měření mechanických a elektrických vlastností pájeného spoje" je experimentálně změřit zadané vzorky solárních článků a určit teplotu a čas pájení, které jsou optimální pro výrobu daného pájeného spoje. Nejdříve byl u testovaných vzorků změřen přechodový odpor, jehož hodnota byla nejnižší u článků s teplotou pájení 160,75 °C. Přechodový odpor byl měřen nepřímou metodou pomocí nanovoltmetru a zdroje konstantního proudu. Poté následovalo měření mechanické pevnosti pájeného spoje. Toto měření bylo provedeno na zkušebním trhacím stroji. Nejvyšší mechanickou pevnost opět vykazovaly sběrnice solárních článků pájené při teplotě 160,75 °C. Výsledky měření prokázaly, že optimální podmínky pro výrobu sběrnice solárního článku jsou teplota pájení 160,75 °C a čas pájení 30 ms.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the master thesis "Measurement of mechanical and electrical properties of solder connection" is to carry out an experimental measurement of solar cells and determine the optimum temperature and time for the production of solder connection. At first was in the tested samples measured contact resistence which value was the lowest for cells with soldering temperature 160,75 °C. The contact resistance was measured by an indirect method using nanovoltmeter and constant current source. The measuring of the mechanical strength of the solder connection was the next step of this thesis. This measurement was performed on the universal testing machine. Buses of solar cells which were soldered at a temperature of 160,75 °C showed the highest mechanical stenght again. The measurements results showed that the optimum conditions for the production of bus of solar cell are temperature of soldering 160,75 °C and time of soldering 30 ms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Petr Maly.pdfPlný text práce9,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053639_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce410,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053639_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053639_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7464

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.