Název: Návrh počítačem řízené stanice pro měření vodivosti palivové vody pro PEM článek
Další názvy: Concept of the computer controlled station for measuring water conductivity for PEM FC
Autoři: Zunt, Radek
Vedoucí práce/školitel: Štekl, Pavel
Oponent: Kropík, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7469
Klíčová slova: sériový port;sériová linka;RS 232;multimetr;Metex;Protek;WTW Cond 730;pH metr PHI 04;konduktometr;pH metr;palivová voda;PEM článek;palivový článek;LabView
Klíčová slova v dalším jazyce: Serial port;serial line;RS 232;multimeter;Metex;Protek;WTW Cond 730;pH meter PHI 04;pH metr;conductivity meter;fuel water;PEM cell;fuel cell;LabView
Abstrakt: První část této diplomové práce je zaměřena na popis komunikace periferního zařízení a PC pomocí sériového portu a stručný popis teorie konduktometrie. Tyto teoretické znalosti jsou pak aplikovány v druhé části, která se věnuje návrhu a popisu aplikace vytvořené ve vývojovém prostředí LabView. Tato aplikace je schopna přijímat a v reálném čase zpracovávat data z několika druhů a typů měřících přístrojů.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of this master thesis deals with a description of the communication with peripheral devices through the serial port and a brief description of the conductometric theory. The theoretical knowledge is applied in the second part which deals with the description of algorithms of a developed application. This application, based on the LabView environment, is able to communicate with an external device and process received data in real time.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Zunt_2013.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053644_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce411,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053644_oponent.pdfPosudek oponenta práce551,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053644_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7469

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.