Title: Návrh počítačem řízené stanice pro měření vodivosti palivové vody pro PEM článek
Other Titles: Concept of the computer controlled station for measuring water conductivity for PEM FC
Authors: Zunt, Radek
Advisor: Štekl, Pavel
Referee: Kropík, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7469
Keywords: sériový port;sériová linka;RS 232;multimetr;Metex;Protek;WTW Cond 730;pH metr PHI 04;konduktometr;pH metr;palivová voda;PEM článek;palivový článek;LabView
Keywords in different language: Serial port;serial line;RS 232;multimeter;Metex;Protek;WTW Cond 730;pH meter PHI 04;pH metr;conductivity meter;fuel water;PEM cell;fuel cell;LabView
Abstract: První část této diplomové práce je zaměřena na popis komunikace periferního zařízení a PC pomocí sériového portu a stručný popis teorie konduktometrie. Tyto teoretické znalosti jsou pak aplikovány v druhé části, která se věnuje návrhu a popisu aplikace vytvořené ve vývojovém prostředí LabView. Tato aplikace je schopna přijímat a v reálném čase zpracovávat data z několika druhů a typů měřících přístrojů.
Abstract in different language: The first part of this master thesis deals with a description of the communication with peripheral devices through the serial port and a brief description of the conductometric theory. The theoretical knowledge is applied in the second part which deals with the description of algorithms of a developed application. This application, based on the LabView environment, is able to communicate with an external device and process received data in real time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Zunt_2013.pdfPlný text práce3,34 MBAdobe PDFView/Open
053644_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce411,82 kBAdobe PDFView/Open
053644_oponent.pdfPosudek oponenta práce551,32 kBAdobe PDFView/Open
053644_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7469

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.