Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMartínek, Zbyněkcs
dc.contributor.authorVild, Jancs
dc.contributor.refereeHolý, Jaroslavcs
dc.date.accepted2013-05-28cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:30:56Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:30:56Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-05-06cs
dc.identifier53645cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7470
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem regulace vytápění rodinného domu, kde je využito kotle na tuhá paliva. Využitím moderního způsobu řízení vytápění je dosaženo hospodárného provozu vytápění v domě. S použitím ekologického paliva lze dosáhnout i ekologického provozu celého systému vytápění. Tato práce se dále zabývá problematikou a návrhem jednotlivých částí topné soustavy. Správně navržená topná soustava, u které je dodržován navržený způsob provozu přináší obyvatelům domu hospodárný a úsporný provoz při zachování jejich tepelné pohody.cs
dc.format133 s. (24 421 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectekvitermní regulacecs
dc.subjecttermostatický ventilcs
dc.subjecttuhá palivacs
dc.subjectkotelcs
dc.subjectradiátorcs
dc.subjectrozvody topné vodycs
dc.titleNávrh regulace vytápění rodinného domu s vytápěním na tuhá palivacs
dc.title.alternativeProposal of heater control one-family house with heating on stiff competition firingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the design of heating regulation of a house with a solid fuel heating. Using modern managing mode of heating is achieved by the efficient running of the heating in the house. With the use of environmentally friendly fuel can be attain ecological running of the heating system. This thesis continues with the problems of individual parts of the heating system and its design. Correctly designed heating system and the correct method of operation give the householders an economical and efficient running of the house in maintenance of their thermal comfort.en
dc.subject.translatedheatingen
dc.subject.translatedequithermal regulationen
dc.subject.translatedthermostatic valveen
dc.subject.translatedsolid fuel boileren
dc.subject.translatedradiatoren
dc.subject.translatedwater heating systemsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce17,28 MBAdobe PDFView/Open
053645_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce290,03 kBAdobe PDFView/Open
O_Vild.pdfPosudek oponenta práce566,03 kBAdobe PDFView/Open
053645_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.