Název: Návrh rekonstrukce systému pro vytápění u stávajícího rodinného sídla
Další názvy: Proposal reconstruction system for heating near current family seat
Autoři: Pajma, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Martínek, Zbyněk
Oponent: Benešová, Hana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7471
Klíčová slova: energetická náročnost budovy;tepelná pohoda;kotel na pelety;kondenzační plynový kotel;tepelné čerpadlo;infrapanel;elekrická topná fólie;deskové otopné těleso;podlahová otopná plocha;tepelný výkon;roční potřeba tepla;technický popis;ekonomická bilance;ekologické zhodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: energy performance of building;thermal comfort;pellet boiler;condensing gas boiler;heat pump;infrared heat panel;electric radiant floor heat film;panel radiator;underfloor heating;thermal performance;annual heating requirement;technical description;economic balance;environmental valorization
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem různých způsobů rekonstrukce systému pro vytápění u zadaného příkladového domu. Daný objekt je popsán z pohledu stavebního provedení a z pohledu systému pro vytápění. Pro dům jsou následně navrženy čtyři odlišné otopné soustavy a je vypracován jejich technický popis, který je založen na výpočtu návrhového tepelného výkonu. Dále je provedena ekonomická bilance, ve které se využívá dat získaných výpočtem potřebného tepla na vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Poslední konfrontací variant je jejich srovnání dle vlivu na životní prostředí. Na základě těchto analýz jsou v závěru práce vybrány dva nejvhodnější způsoby rekonstrukce pro zadaný příkladový dům.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with a proposal of various methods of reconstruction of heating system for a given sample house. This house is described from the point of view of the construction execution and the heating system. Four different heating systems are suggested for the sample house. The technical description of these systems is developed on the basis of Design Thermal Performance calculation. The economic balance is carried out in the next step. This balance is based on the calculation of Annual Heating Requirement for heating and water heating. Finally, the proposed systems are compared according to environmental aspects. Two best methods of reconstruction of the heating system are chosen for the given sample house on the basis of results of the above mentioned analyses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KET) / Theses (DTM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pajma_Diplomova_prace_2013.pdfPlný text práce6,92 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053646_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053646_oponent.pdfPosudek oponenta práce597,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053646_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce232,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7471

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.