Title: Nesymetrie v sítích vn, vliv uspořádání vodičů a kabelových vedení
Other Titles: Asymmetrical states in HV networks, influence of conductors arrangements and cable line arrangements
Authors: Zahálková, Pavla
Advisor: Noháčová, Lucie
Referee: Bělík, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7472
Keywords: zemní spojení;kapacitní proud;izolovaná soustava;kompenzovaná soustava;poruchový proud;asymetrie;metoda souměrných složek;výpočet kapacity
Keywords in different language: earth fault;capacitive current;insulated network;compensated network;fault current;asymmetry;method of symmetrical components;capacity calculation
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá nesymetriemi v sítích vysokého napětí. Popisuje způsoby provozu nulového uzlu transformátoru na hladině vn. Charakterizuje napěťové poměry v těchto sítích v bezporuchovém stavu a v případě jednofázové zemní poruchy. Uvádí způsoby výpočtu jednofázové zemní poruchy v soustavách vn. Jsou zde odvozeny vztahy pro výpočet zemních kapacit venkovního a kabelového vedení a popisuje vliv uspořádání vodičů na velikost kapacitní nesymetrie. V závěru jsou uvedeny výpočty zemního spojení v jednotlivých typech sítí a zhodnocen vliv uspořádání vodičů.
Abstract in different language: The topic of master theses: Asymmetrical states in HV networks, influence of conductors arrangements and cable line arrangements. This master thesis deals with the asymmetrical states in high voltage power networks. It defines the different types of transformer's neutral earthing in high voltage power network. It also describes voltage states under normal operating conditions and during ground fault conditions. It illustrates ways how to calculate single line ground fault in high voltage networks. The other part derives equations for calculating phase to earth capacitance of overhead lines and cables and describes the effect of conductor's layout on this capacitance. In the conclusion there is a calculation of ground fault conditions in different types of networks and evaluation of the effect of conductor's layout.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavla_Zahalkova.pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
053648_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce377,36 kBAdobe PDFView/Open
053648_oponent.pdfPosudek oponenta práce281,75 kBAdobe PDFView/Open
053648_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce190,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7472

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.