Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTůmová, Olga
dc.contributor.advisorHolota, Otto
dc.contributor.authorKlouda, Josef
dc.contributor.refereeKupka, Lukáš
dc.date.accepted2013-05-30
dc.date.accessioned2014-02-06T12:31:01Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:31:01Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-06
dc.identifier53650
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7474
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá kvalitou měřicích systémů podniku vyrábějícího elektronické součástky pro oblast průmyslové výroby a automotive. Hlavním cílem práce bylo zajistit takovou kvalitu měřicích systémů podniku, aby podnik splňoval z hlediska metrologie normu ČSN ISO/TS 16949. K tomu měla dopomoci nově vytvořená směrnice metodiky analýzy měřicích systémů a především metrologický řád, vytvořený v souladu s platnými zákony ČR a výše zmíněnou normou. První část práce obsahuje teoreticky popsanou podstatu certifikace dle norem ISO, v druhé části nalezneme vytvořenou směrnici a metrologický řád spolu s vysvětlením jednotlivých kapitol a jejich účelu vzhledem k požadavkům normy a platných zákonů.cs
dc.format58 s.(69 211 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmetrologiecs
dc.subjectmetrologický řádcs
dc.subjectISOcs
dc.subjectnormycs
dc.subjectMSAcs
dc.titleOptimalizace QMS podniku vyrábějícího elektronické součástky pro oblast průmyslové výroby a automotivecs
dc.title.alternativeThe QMS optimalization of the company producing the electronic components for industrial and automotive sphereen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the quality of the measurement systems in the company which produces the electronic components for the industrial manufacturing and the automotive. The main objective of this work was to provide such a distinction measuring systems to make the company fulfil the terms of metrology standard ČSN ISO/TS 16949. The newly developed direction of methodology of analysis the measuring systems and primarily the metrological order, created in accordance with the laws of the Czech Republic and the norm described above, should help with this goal. The first part of the work includes the essence of the certification according to the ISO standards in theory, in the second one we can find the created direction and the metrological order together with an explanation of each chapter and its purpose in relation to the requirements of the norm and the applicable laws.en
dc.subject.translatedmetrologyen
dc.subject.translatedmetrological orderen
dc.subject.translatedISOen
dc.subject.translatednormen
dc.subject.translatedMSAen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_klouda.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
053650_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,53 kBAdobe PDFView/Open
053650_oponent.pdfPosudek oponenta práce359,1 kBAdobe PDFView/Open
053650_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7474

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.