Title: Optimalizace systému řízení kvality vybrané elektrotechnické firmy
Other Titles: Optimization of quality management system in a selected electrical manufacturing company
Authors: Mlčák, Ondřej
Advisor: Řeřicha, Tomáš
Referee: Soukup, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7476
Keywords: Systém řízení kvality;ISO 9001;ABS Elektro s.r.o.
Keywords in different language: The quality management system;ISO 9001;ABS Electro s.r.o.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku systému řízení kvality vybrané elektrotechnické firmy. Obsahuje analýzu současného stavu řízení kvality dané firmy a návrh optimalizace až po následné rozšíření příručky kvality dané firmy. Diplomová práce také obsahuje mapu procesů hlavních aktivit firmy.
Abstract in different language: This thesis is focused on the issue of the quality management system selected Electrical Company. Contains an analysis of the current situation of the company quality management and design optimization to guide the subsequent extension of the quality of the company. The thesis also includes a process map the main activities of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
053652_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce386,99 kBAdobe PDFView/Open
053652_oponent.pdfPosudek oponenta práce507,8 kBAdobe PDFView/Open
053652_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.