Název: Optimalizace systému řízení kvality vybrané elektrotechnické firmy
Další názvy: Optimization of quality management system in a selected electrical manufacturing company
Autoři: Mlčák, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Řeřicha, Tomáš
Oponent: Soukup, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7476
Klíčová slova: Systém řízení kvality;ISO 9001;ABS Elektro s.r.o.
Klíčová slova v dalším jazyce: The quality management system;ISO 9001;ABS Electro s.r.o.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku systému řízení kvality vybrané elektrotechnické firmy. Obsahuje analýzu současného stavu řízení kvality dané firmy a návrh optimalizace až po následné rozšíření příručky kvality dané firmy. Diplomová práce také obsahuje mapu procesů hlavních aktivit firmy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on the issue of the quality management system selected Electrical Company. Contains an analysis of the current situation of the company quality management and design optimization to guide the subsequent extension of the quality of the company. The thesis also includes a process map the main activities of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053652_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce386,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053652_oponent.pdfPosudek oponenta práce507,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053652_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce199 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7476

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.