Title: Regulační diagramy řešené SW QI Analyst
Other Titles: Control charts solved with SW QI Analyst
Authors: Tvrdý, Pavel
Advisor: Tůmová, Olga
Referee: Růžková, Markéta
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7480
Keywords: regulační diagramy;QI analyst;statistická regulace;normy;řízení kvality;SPC;Shewhart
Keywords in different language: control charts;QI analyst;statistical process control;standards;quality control;SPC;Shewhart
Abstract: Cílem diplomové práce Regulační diagramy řešené SW QI Analyst je zhodnotit kvalitu provedeného řešení tímto programem, předvést jeho funkce a zpracovat několik příkladů. V úvodu práce jsou charakterizovány regulační diagramy jako statistický nástroj řízení kvality, je zde vypracován i přehled platných norem v této oblasti. V další části se práce zabývá programem QI Analyst, jeho možnostmi a jsou zde zpracovány modelové příklady, pomocí uvedeného software. Konec práce je věnován zhodnocení kvality řešení regulačních diagramů oběma způsoby.
Abstract in different language: Main goal of this master thesis Control charts solved in QI Analyst software is to evaluace the quality of results made with this program, to demonstrate its functions in few examples. In the introduction, control charts are characterized as a statistical quality management tool, an overview of the applicable standards in this area is drawn. The next part of the thesis deals with the program QI Analyst, its possibilities and then model examples are processed, using given software. End of this work is devoted to the evaluation of the solution quality of control charts using both methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TVRDY_E11N0042P_DP.pdfPlný text práce5,43 MBAdobe PDFView/Open
053657_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,2 kBAdobe PDFView/Open
053657_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,7 kBAdobe PDFView/Open
053657_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.