Název: Regulační diagramy řešené SW QI Analyst
Další názvy: Control charts solved with SW QI Analyst
Autoři: Tvrdý, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Tůmová, Olga
Oponent: Růžková, Markéta
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7480
Klíčová slova: regulační diagramy;QI analyst;statistická regulace;normy;řízení kvality;SPC;Shewhart
Klíčová slova v dalším jazyce: control charts;QI analyst;statistical process control;standards;quality control;SPC;Shewhart
Abstrakt: Cílem diplomové práce Regulační diagramy řešené SW QI Analyst je zhodnotit kvalitu provedeného řešení tímto programem, předvést jeho funkce a zpracovat několik příkladů. V úvodu práce jsou charakterizovány regulační diagramy jako statistický nástroj řízení kvality, je zde vypracován i přehled platných norem v této oblasti. V další části se práce zabývá programem QI Analyst, jeho možnostmi a jsou zde zpracovány modelové příklady, pomocí uvedeného software. Konec práce je věnován zhodnocení kvality řešení regulačních diagramů oběma způsoby.
Abstrakt v dalším jazyce: Main goal of this master thesis Control charts solved in QI Analyst software is to evaluace the quality of results made with this program, to demonstrate its functions in few examples. In the introduction, control charts are characterized as a statistical quality management tool, an overview of the applicable standards in this area is drawn. The next part of the thesis deals with the program QI Analyst, its possibilities and then model examples are processed, using given software. End of this work is devoted to the evaluation of the solution quality of control charts using both methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
TVRDY_E11N0042P_DP.pdfPlný text práce5,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053657_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053657_oponent.pdfPosudek oponenta práce313,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053657_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7480

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.