Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠroubová, Lenkacs
dc.contributor.authorPlachá, Michaelacs
dc.contributor.refereeHamar, Romancs
dc.date.accepted2013-09-09cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:31:03Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:31:03Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-06-27cs
dc.identifier53658cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7481
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na silové a tepelné účinky ve strukturách s masivními vodiči. Popisuje použití přípojnic, jejich vlastnosti a materiály. V další části práce je sestaven matematický model popisující řešení v magnetickém a teplotním poli. Ten vychází ze základních vztahů elektromagnetického pole. Problematika je řešena pomocí programu Agros2D. V práci je naznačen postup vytvoření jednotlivých modelů pro výpočet v magnetickém a teplotním poli. V závěru jsou vyhodnoceny zjištěné informace týkající se dané problematiky.cs
dc.format46 s. (53 398 znaků) + 15 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectpřípojnicecs
dc.subjectelektromagnetické polecs
dc.subjectMaxwellovy rovnicecs
dc.subjectmagnetické polecs
dc.subjectteplotní polecs
dc.subjectAgros2Dcs
dc.subjectLorentzova sílacs
dc.subjecttepelné ztrátycs
dc.titleSilové a tepelné účinky ve strukturách s masivními vodičics
dc.title.alternativeForce and heat effects in structures with massive conductorsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe presented diploma work is focused on force and heat effects in structures with massive conductors. It describes using of busbars, their properties and suitable materials for their manufacturing. In the next part of the work the mathematical model is designed describing the solutions in magnetic and temperature fields. It is based on fundamental relations of the electromagnetic field. The issue is solved using the programme Agros2D. The work indicates the procedure of creating different models for calculating in magnetic and temperature fields. The closing part of the work evaluates the discovered information regarding the issue.en
dc.subject.translatedbusbaren
dc.subject.translatedelectromagnetic fielden
dc.subject.translatedMaxwell´s equationsen
dc.subject.translatedmagnetic fielden
dc.subject.translatedheat fielden
dc.subject.translatedAgros2en
dc.subject.translatedLorentz forceen
dc.subject.translatedheat lossesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michaela_Placha.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
053658_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,16 kBAdobe PDFView/Open
053658_oponent.pdfPosudek oponenta práce316,73 kBAdobe PDFView/Open
053658_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce264,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.