Title: Stanovení stupně síťování etylen-vinyl acetátové laminovací folie extrakční metodou
Other Titles: Determination of crosslinking degree of ethylene-vinyl acetate encapsulant by solvent extraction
Authors: Benedikt, Pavel
Advisor: Polanský, Radek
Referee: Vik, Robert
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7483
Keywords: fotovoltaika;fotovoltaický článek;fotovoltaická energie;fotovoltaický panel;slunce;etylen-vinyl acetát;stupeň síťování;EVA folie;laminovací materiál;xylen;extrakční metoda
Keywords in different language: photovoltaic;solar cell;solar panels;photovoltaic panel;sun;ethylene-vinyl acetate;degree of crosslinking;EVA foil;encapsulant;xylene;solvent extraction
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na zjištění stupně síťování etylen - vinyl acetátové laminovací folie extrakční metodou. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části se práce zabývá základními aspekty fotovoltaické přeměny solární energie, využitím fotovoltaické energie a dále pak jejími výhodami a nevýhodami. Práce pokračuje výrobou fotovoltaického článku, zde je popsána výroba několika druhů fotovoltaických článků a následně se práce věnuje výrobě celých fotovoltaických panelů se zaměřením na použití EVA folie jako laminovacího materiálu v této oblasti. Na teoretickou část navazuje část experimentální, kde se práce věnuje metodám pro zjištění stupně síťování plastů a samotnému měření stupně síťování EVA folie extrakční metodou. Cílem diplomové práce bylo určení nejlepší teploty pro síťování EVA folie. Měřením bylo zjištěno, že tato teplota je 146 °C.
Abstract in different language: This thesis is focused on determination of crosslinking degree of ethylene-vinyl acetate encapsulant by solvent extraction. The thesis is divided into two main parts. The first part inquires into the basic aspects of photovoltaic conversion of solar energy, use of solar energy and then the advantages and disadvantages of the photovoltaic energy. Thesis then continues with the process of production of the photovoltaic cell, and the production of several types of photovoltaic cells is explained. The work also describes the production of photovoltaic panels focusing on the use of EVA foil as a filler material in this area. The theoretical part is followed by an experimental part, where the work inquires into methods for determining the degree of crosslinking of plastics and measurements of the degree of crosslinking EVA foil by solvent extraction itself. The aim of this thesis was to determine the best temperature for crosslinking EVA foil. The measurements discovered that the temperature is 146 °C.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Pavel Benedikt.pdfPlný text práce5,08 MBAdobe PDFView/Open
053660_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce372,06 kBAdobe PDFView/Open
053660_oponent.pdfPosudek oponenta práce409,76 kBAdobe PDFView/Open
053660_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.