Title: Uplatnění metodiky Design for Six Sigma při vývoji elektrotechnických produktů
Other Titles: Appling of Design for Six Sigma Methodology to Product Development
Authors: Slunčík, Petr
Advisor: Soukup, Radek
Referee: Řeřicha, Tomáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7486
Keywords: six sigma;design for six sigma;DFSS;DMAIC;DMADV;ANOVA;FMEA;R&R;Paretův diagram;regulační diagram;hodnocení způsobilosti
Keywords in different language: six sigma;design for six sigma;DFSS;DMAIC;DMADV;ANOVA;FMEA;R&R;Paret diagram;regulation diagram;process capability;process performance
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá metodami pro řízení a optimalizaci kvality: Six Sigma a Design for Six Sigma. V práci jsou uvedeny rozdíly mezi jednotlivými metodami, dále jsou detailně popsány nejdůležitější nástroje včetně statistických. U statistických nástrojů je uveden postup výpočtů a analýza výsledků s kritickým zhodnocením. Druhá část diplomové práce se zabývá praktickým využitím metody Six Sigma. Z dat naměřených na vyvíjeném elektronickém výrobku jsou demonstrovány například metody ANOVA, DOE a další.
Abstract in different language: This diploma thesis is dealing with two similar methods for quality management: Six Sigma and Design for Six Sigma. They are described the main differences between this two methods as well as detailed description of the main statistical and fundamental tools. The process how to perform statistical analysis and tests are also shown in the first part of the thesis. The obtain results are critically evaluated. The second part of the thesis is focused on practical use of Six Sigma method. The data measured on newly developed electrical device are used for demonstration of statistical tools such as ANOVA, DOE.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr_Sluncik_DP.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
053664_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,57 kBAdobe PDFView/Open
053664_oponent.pdfPosudek oponenta práce408,34 kBAdobe PDFView/Open
053664_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.