Název: Vliv solárního boomu na energetiku v ČR
Další názvy: Solar boom influence on power engineering in ČR
Autoři: Staník, Michal
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Ščerba, Eduard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7488
Klíčová slova: Obnovitelné zdroje energie;solární elektrárny;fotovoltaika;sluneční energie;intenzita slunecniho zareni;energetický zákon;solární boom;zelený bonus;výkupní cena;nový zákon o OZE;dopady solárního boomu
Klíčová slova v dalším jazyce: Renewable energy;solar power;photovoltaics;solar energy;intensitz of solar radiation;energy law;solar boom;the green bonus;redemption value;the new law on renewable energy sources;impacts of solar boom
Abstrakt: Tato práce popisuje základní vlastnosti solárního záření a možnosti jeho využití. Dále rozebírá přírodní a technické podmínky pro vznik solárního boomu v ČR, popisuje vztah legislativy k rozpoutání solární revoluce a situaci před prudkým nárůstem slunečních elektráren. Práce analyzuje dopady solárního boomu na podnikatele v této oblasti a na energetiku v ČR. Práce hodnotí výhodnost podnikání v oblasti stavby solární elektrárny před vznikem solárního boomu a po něm.
Abstrakt v dalším jazyce: This work describes basic properties the solar radiation and the the possibility of its use. The work analyzes the natural and technical conditions for the formation of solar boom in the Czech Republic, describes the relationship of legislation to begin the solar revolution and situation before the sharp increase of solar power plants. The work analyzes the effects of solar boom to businesses in this area and to the energy in the Czech Republic. The work evaluates the profitability of doing business in the construction of solar power plants before the solar boom and after it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michal_Stanik_Vliv_solarniho_boomu_na_energetiku_CR.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053666_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053666_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053666_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce235,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7488

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.