Title: Vliv solárního boomu na energetiku v ČR
Other Titles: Solar boom influence on power engineering in ČR
Authors: Staník, Michal
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Ščerba, Eduard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7488
Keywords: Obnovitelné zdroje energie;solární elektrárny;fotovoltaika;sluneční energie;intenzita slunecniho zareni;energetický zákon;solární boom;zelený bonus;výkupní cena;nový zákon o OZE;dopady solárního boomu
Keywords in different language: Renewable energy;solar power;photovoltaics;solar energy;intensitz of solar radiation;energy law;solar boom;the green bonus;redemption value;the new law on renewable energy sources;impacts of solar boom
Abstract: Tato práce popisuje základní vlastnosti solárního záření a možnosti jeho využití. Dále rozebírá přírodní a technické podmínky pro vznik solárního boomu v ČR, popisuje vztah legislativy k rozpoutání solární revoluce a situaci před prudkým nárůstem slunečních elektráren. Práce analyzuje dopady solárního boomu na podnikatele v této oblasti a na energetiku v ČR. Práce hodnotí výhodnost podnikání v oblasti stavby solární elektrárny před vznikem solárního boomu a po něm.
Abstract in different language: This work describes basic properties the solar radiation and the the possibility of its use. The work analyzes the natural and technical conditions for the formation of solar boom in the Czech Republic, describes the relationship of legislation to begin the solar revolution and situation before the sharp increase of solar power plants. The work analyzes the effects of solar boom to businesses in this area and to the energy in the Czech Republic. The work evaluates the profitability of doing business in the construction of solar power plants before the solar boom and after it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal_Stanik_Vliv_solarniho_boomu_na_energetiku_CR.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
053666_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,27 kBAdobe PDFView/Open
053666_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,91 kBAdobe PDFView/Open
053666_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce235,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7488

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.