Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPolcar, Petr
dc.contributor.authorKubát, Miroslav
dc.contributor.refereeMayer, Daniel
dc.date.accepted2013-05-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:31:04Z
dc.date.available2012-10-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:31:04Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-07
dc.identifier53667
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7489
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou měření permeability magnetických kapalin. V první části se zabývá charakteristikou magnetických kapalin, jejich členěním, složením, fyzikálními vlastnostmi, výrobou a jejich aplikacemi. Nejdůležitější vlastnosti magnetických kapalin jsou matematicky popsány. Jako důležitá vlastnost magnetických materiálů je zde popsána permeabilita. V druhé části je popsán návrh vlastní metody vyšetření permeability magnetických kapalin. Tato metoda je následně realizována pro vyšetření magnetizační křivky komerční magnetické kapaliny. Na základě výsledků je metoda zhodnocena.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmagnetická kapalinacs
dc.subjectferokapalinacs
dc.subjectpermeabilitacs
dc.subjectmagnetické měřenícs
dc.subjectrozptylové tokycs
dc.subjectnumerická simulacecs
dc.titleVyšetření permeability magnetických kapalincs
dc.title.alternativePermeability of Magnetic Fluids Analysisen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with magnetic fluids problematics. This thesis describes magnetic fluid characteristic, composition, separation, physical properties, it´s production and application. The most important properties are mathematicaly described. Permeability is there described as one important property of magnetic materials. The second part of this thesis contains a magnetic measurement method proposal and it´s realization. The results were used to get a magnetization characteristic and discussed.en
dc.subject.translatedmagnetic fluiden
dc.subject.translatedferrofluiden
dc.subject.translatedpermeabilityen
dc.subject.translatedmagnetic properties measurementen
dc.subject.translatedleakage fluxen
dc.subject.translatednumeric simulationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vysetreni permeability magnetickych kapalin.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
053667_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce409 kBAdobe PDFView/Open
053667_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,87 kBAdobe PDFView/Open
053667_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce224,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7489

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.