Název: Vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v EU
Další názvy: Evolution and development of renewable energy sources in EU
Autoři: Valeš, Jan
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Škorpil, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7492
Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie;Evropská unie;solární energie;solární elektrárna;větrná energie;větrná elektrárna;vodní energie;vodní elektrárna;geotermální energie;geotermální elektrárna;biomasa
Klíčová slova v dalším jazyce: renewable energy sources;European union;solar energy;solar power plant;wind energy;wind power plant;hydro power plant;hydroelectric power station;geothermal energy;geothermal power plant;biomass
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii. Jsou zde uvedeny obecné principy využití těchto obnovitelných zdrojů k výrobě elektrické i tepelné energie. Dále jsou tu specifikovány přírodní podmínky, technické podmínky a legislativa vztahující se pro využívání jednotlivých obnovitelných zdrojů energie v příslušných oblastech Evropské unie. Další část tvoří popis situace obnovitelných zdrojů v Evropské unii a následně i v jednotlivých členských zemích EU. Závěrečná část této práce je věnována vývoji obnovitelných zdrojů vyrábějící energii v různých státech Evropské unie.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis presents the principles on the evolution and development of renewable energy sources in EU. There are listed the general principles of these renewable resources to produce electrical and thermal energy. Furthermore, there are specified natural conditions, technical possibilities and legislation related to for the use of renewable energy sources in the relevant areas of the European Union. Next part is the description of the situation of renewable sources in the European Union, and subsequently in individual EU Member States. The final part of this work is devoted to the development of renewable sources of producing energy in different states of the European Union.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Vales.pdfPlný text práce29,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053670_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce274,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053670_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053670_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7492

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.