Title: Vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v EU
Other Titles: Evolution and development of renewable energy sources in EU
Authors: Valeš, Jan
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7492
Keywords: obnovitelné zdroje energie;Evropská unie;solární energie;solární elektrárna;větrná energie;větrná elektrárna;vodní energie;vodní elektrárna;geotermální energie;geotermální elektrárna;biomasa
Keywords in different language: renewable energy sources;European union;solar energy;solar power plant;wind energy;wind power plant;hydro power plant;hydroelectric power station;geothermal energy;geothermal power plant;biomass
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na vývoj a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii. Jsou zde uvedeny obecné principy využití těchto obnovitelných zdrojů k výrobě elektrické i tepelné energie. Dále jsou tu specifikovány přírodní podmínky, technické podmínky a legislativa vztahující se pro využívání jednotlivých obnovitelných zdrojů energie v příslušných oblastech Evropské unie. Další část tvoří popis situace obnovitelných zdrojů v Evropské unii a následně i v jednotlivých členských zemích EU. Závěrečná část této práce je věnována vývoji obnovitelných zdrojů vyrábějící energii v různých státech Evropské unie.
Abstract in different language: The master thesis presents the principles on the evolution and development of renewable energy sources in EU. There are listed the general principles of these renewable resources to produce electrical and thermal energy. Furthermore, there are specified natural conditions, technical possibilities and legislation related to for the use of renewable energy sources in the relevant areas of the European Union. Next part is the description of the situation of renewable sources in the European Union, and subsequently in individual EU Member States. The final part of this work is devoted to the development of renewable sources of producing energy in different states of the European Union.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Vales.pdfPlný text práce29,17 MBAdobe PDFView/Open
053670_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce274,44 kBAdobe PDFView/Open
053670_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,98 kBAdobe PDFView/Open
053670_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce209,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.