Název: Zlepšování procesů v oblasti výroby DPS
Další názvy: Processes Improving in PCB Manufacturing Area
Autoři: Vinter, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Tupa, Jiří
Oponent: Soukup, Radek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7493
Klíčová slova: Povrchová montáž;SMT;layout;výrobní linky;procesy;optimalizace;diskrétní simulace;štíhlá výroba
Klíčová slova v dalším jazyce: Surface mount technology;SMT;layout;production lines;processes;discrete simulation;lean manufacturing
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku výroby desek plošných spojů (DPS) technologií povrchové montáže. Řeší procesy týkající se tohoto typu výroby ve firmě Memco s r.o. v Českých Budějovicích, rozložení layoutu výrobních linek a blízkého okolí. Dalším problémem je otázka optimálního rozložení vyráběných desek do výrobních linek podle jejich výkonnosti. Návrhy jsou ověřeny pomocí diskrétní simulace.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on processes in PCB manufacturing area. It solves problems with layout of 3 SMT assembly lines in Memco ČR factory. Next issue is the distribution of products (SMD boards) to these 3 manufacturing SMT lines according to their efficiency. New ideas were verified in simulation model.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Vinter.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053672_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O_Vinter.pdfPosudek oponenta práce842,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053672_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce218,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7493

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.