Title: Zlepšování procesů v oblasti výroby DPS
Other Titles: Processes Improving in PCB Manufacturing Area
Authors: Vinter, Lukáš
Advisor: Tupa, Jiří
Referee: Soukup, Radek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7493
Keywords: Povrchová montáž;SMT;layout;výrobní linky;procesy;optimalizace;diskrétní simulace;štíhlá výroba
Keywords in different language: Surface mount technology;SMT;layout;production lines;processes;discrete simulation;lean manufacturing
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku výroby desek plošných spojů (DPS) technologií povrchové montáže. Řeší procesy týkající se tohoto typu výroby ve firmě Memco s r.o. v Českých Budějovicích, rozložení layoutu výrobních linek a blízkého okolí. Dalším problémem je otázka optimálního rozložení vyráběných desek do výrobních linek podle jejich výkonnosti. Návrhy jsou ověřeny pomocí diskrétní simulace.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on processes in PCB manufacturing area. It solves problems with layout of 3 SMT assembly lines in Memco ČR factory. Next issue is the distribution of products (SMD boards) to these 3 manufacturing SMT lines according to their efficiency. New ideas were verified in simulation model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vinter.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
053672_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,89 kBAdobe PDFView/Open
O_Vinter.pdfPosudek oponenta práce842,99 kBAdobe PDFView/Open
053672_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce218,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7493

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.