Název: Stavba zkušební kalorimetrické komory - cenová rozvaha
Další názvy: Construction of Probationary Calorimetric Chamber - Pricing Balance
Autoři: Gdovin, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Hruška, Karel
Oponent: Hána, Bohumír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7495
Klíčová slova: kalorimetrická komora;ztráty;MDF desky;izolační materiál;polystyren;termofolie;termočlánky;samořezné šrouby;ventilátor;chladicí vzduch
Klíčová slova v dalším jazyce: calorimetric chamber;losses;MDF panel;insulating material;polystyrene;thermofoil;thermocouples;self-tapping screws;ventilator;cooling air
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na návrh zkušební kalorimetrické komory, způsob konstrukce, použité materiály a měřicí technika. Závěrem diplomové práce je provedena cenová rozvaha potřebná pro stavbu uvedené kalorimetrické komory
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis is focused on construction of test calorimetric chamber, construction methods, used materials and measurement instruments. At the conclusion of the diploma thesis is a statement of the price needed for the construction of the calorimetric chamber.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Gdovin.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
V_Gdovin.pdfPosudek vedoucího práce694,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
O_Gdovin.pdfPosudek oponenta práce651,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
056069_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce221,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7495

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.