Title: Stavba zkušební kalorimetrické komory - cenová rozvaha
Other Titles: Construction of Probationary Calorimetric Chamber - Pricing Balance
Authors: Gdovin, Jiří
Advisor: Hruška, Karel
Referee: Hána, Bohumír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7495
Keywords: kalorimetrická komora;ztráty;MDF desky;izolační materiál;polystyren;termofolie;termočlánky;samořezné šrouby;ventilátor;chladicí vzduch
Keywords in different language: calorimetric chamber;losses;MDF panel;insulating material;polystyrene;thermofoil;thermocouples;self-tapping screws;ventilator;cooling air
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na návrh zkušební kalorimetrické komory, způsob konstrukce, použité materiály a měřicí technika. Závěrem diplomové práce je provedena cenová rozvaha potřebná pro stavbu uvedené kalorimetrické komory
Abstract in different language: This master thesis is focused on construction of test calorimetric chamber, construction methods, used materials and measurement instruments. At the conclusion of the diploma thesis is a statement of the price needed for the construction of the calorimetric chamber.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Gdovin.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
V_Gdovin.pdfPosudek vedoucího práce694,64 kBAdobe PDFView/Open
O_Gdovin.pdfPosudek oponenta práce651,18 kBAdobe PDFView/Open
056069_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce221,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.