Title: Závislá práce a pracovněprávní vztahy
Other Titles: Dependent work and labor relations
Authors: Binderová, Aneta
Advisor: Pavlátová, Jarmila
Referee: Lindová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7497
Keywords: závislá práce;pracovněprávní vztahy;nelegální práce;švarcsystém;vývoj pracovního práva;individuální pracovní právo;kolektivní pracovní právo;pracovní poměr;dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;subjekty pracovního práva
Keywords in different language: dependent work;labor relations;illegal work;Švarc system;development of labor law;individual labor law;collective labor law;employment;subjects of labor law
Abstract: Diplomová práce na téma závislá práce a pracovněprávní vztahy vysvětluje zejména tyto dva hlavní a v pracovním právu provázané pojmy, přičemž současně práce uvádí komparaci pracovněprávních vztahů s občanskoprávními vztahy, vysvětluje základní pracovněprávní vztahy, jimiž jsou pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, přináší historický exkurz do pracovního práva a současně vysvětluje i pojem nelegální práce a její formy.
Abstract in different language: Thesis explains two main pillars of labor law, dependent work and labor relations. Also includes comparison of labor relations and civil relations, history of labor law and illegal work and its forms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Zavisla prace a pracovnepravni vztahy.pdfPlný text práce443,25 kBAdobe PDFView/Open
Binderova-1.pdfPosudek vedoucího práce797,26 kBAdobe PDFView/Open
Binderova-2.pdfPosudek oponenta práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Binderova Aneta.pdfPrůběh obhajoby práce376,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7497

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.