Název: Závislá práce a pracovněprávní vztahy
Další názvy: Dependent work and labor relations
Autoři: Binderová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Pavlátová, Jarmila
Oponent: Lindová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7497
Klíčová slova: závislá práce;pracovněprávní vztahy;nelegální práce;švarcsystém;vývoj pracovního práva;individuální pracovní právo;kolektivní pracovní právo;pracovní poměr;dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr;subjekty pracovního práva
Klíčová slova v dalším jazyce: dependent work;labor relations;illegal work;Švarc system;development of labor law;individual labor law;collective labor law;employment;subjects of labor law
Abstrakt: Diplomová práce na téma závislá práce a pracovněprávní vztahy vysvětluje zejména tyto dva hlavní a v pracovním právu provázané pojmy, přičemž současně práce uvádí komparaci pracovněprávních vztahů s občanskoprávními vztahy, vysvětluje základní pracovněprávní vztahy, jimiž jsou pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, přináší historický exkurz do pracovního práva a současně vysvětluje i pojem nelegální práce a její formy.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis explains two main pillars of labor law, dependent work and labor relations. Also includes comparison of labor relations and civil relations, history of labor law and illegal work and its forms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Zavisla prace a pracovnepravni vztahy.pdfPlný text práce443,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Binderova-1.pdfPosudek vedoucího práce797,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Binderova-2.pdfPosudek oponenta práce2,72 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Binderova Aneta.pdfPrůběh obhajoby práce376,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7497

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.