Title: Hmotné zabezpečení zaměstnance v případě dočasné pracovní neschopnosti
Other Titles: Material ensuring in case of temporary inability to work
Authors: Valtrová, Alena
Advisor: Kostadinovová, Ilona
Referee: Kolaříková, Dana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7501
Keywords: hmotné zabezpečení;překážky v práci;dočasná pracovní neschopnost;nemocenské pojištění
Keywords in different language: material ensuring;obstacles in work;temporary inability to work;sick insurance
Abstract: Tato práce se zabývá hmotným zabezpečením zaměstnance v případě dočasné pracovní neschopnosti. Práce podává komplexní pohled na danou problematiku s ohledem na platnou právní úpravu v České republice. Část práce je věnována historickému vývoji sociálního zabezpečení na našem území. Pro srovnání je začleněna kapitola týkající se právní úpravy tohoto tématu ve Slovenské republice.
Abstract in different language: The topic of this diploma work in material ensuring of an employee in case of temporary inability to work. It is focused on valid Czech legislation relating to the topic. In one part of this work the history of social ensuring is described. The main part is divided into two parts - financial ensuring from the employer and material ensuring from the sick insurance. The Czech legislation is also compared with Slovak legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP _El..pdfPlný text práce7,73 MBAdobe PDFView/Open
Kabelova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Kabelova-2.pdfPosudek oponenta práce324,93 kBAdobe PDFView/Open
Kabelova Alena.pdfPrůběh obhajoby práce339,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7501

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.