Název: Hmotné zabezpečení zaměstnance v případě dočasné pracovní neschopnosti
Další názvy: Material ensuring in case of temporary inability to work
Autoři: Valtrová, Alena
Vedoucí práce/školitel: Kostadinovová, Ilona
Oponent: Kolaříková, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7501
Klíčová slova: hmotné zabezpečení;překážky v práci;dočasná pracovní neschopnost;nemocenské pojištění
Klíčová slova v dalším jazyce: material ensuring;obstacles in work;temporary inability to work;sick insurance
Abstrakt: Tato práce se zabývá hmotným zabezpečením zaměstnance v případě dočasné pracovní neschopnosti. Práce podává komplexní pohled na danou problematiku s ohledem na platnou právní úpravu v České republice. Část práce je věnována historickému vývoji sociálního zabezpečení na našem území. Pro srovnání je začleněna kapitola týkající se právní úpravy tohoto tématu ve Slovenské republice.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this diploma work in material ensuring of an employee in case of temporary inability to work. It is focused on valid Czech legislation relating to the topic. In one part of this work the history of social ensuring is described. The main part is divided into two parts - financial ensuring from the employer and material ensuring from the sick insurance. The Czech legislation is also compared with Slovak legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP _El..pdfPlný text práce7,73 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabelova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabelova-2.pdfPosudek oponenta práce324,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kabelova Alena.pdfPrůběh obhajoby práce339,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7501

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.