Title: Smluvní princip a obsah pracovní smlouvy
Other Titles: Contractual principle and content of employment contract
Authors: Kropáčková, Karin
Advisor: Pavlátová, Jarmila
Referee: Lindová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7507
Keywords: smluvní princip;obsah pracovní smlouvy;autonomie vůle;ochranná funkce pracovního práva;závislá práce;pracovní poměr na dobu určitou;flexibilita
Keywords in different language: contract principle;labour contract content;autonomy of will;protective function of labour law;dependent work;employment for certain period;flexibility
Abstract: Diplomová práce se zabývá projevy smluvního principu v individuálním pracovním právu. Je rozdělena na tři hlavní části. První část se zabývá obecnými východisky problematiky, vymezením pojmu smluvního principu, významem právních zásad v pracovněprávních vztazích a vztahem pracovního a občanského zákoníku. Druhá část nabízí úpravu právních úkonů v pracovním právu a možnosti uplatnění smluvního principu v obsahu pracovní smlouvy. Třetí část je orientována na úpravu práva EU a komparaci úpravy pracovního poměru na dobu určitou v České a Slovenské republice.
Abstract in different language: Thesis is dealing with contract principle in individual labour law. It is devided into three main parts. The first part is concerned with general basis of this matter, definition of term ?contract principle?, importance of legal principles in labour law relations and with relation of labour code and civil code. The second part is occupied with legal acts in labour law and possibilities of use of contract principle in labour contract content. The third part is oriented toward EU law regulation and comparision of employment for certain period in Czech republic and Slovakia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - VERZE PRO STAG.pdfPlný text práce522,74 kBAdobe PDFView/Open
Kropackova-1.pdfPosudek vedoucího práce770,83 kBAdobe PDFView/Open
Kropackova-2.pdfPosudek oponenta práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Kropackova Karin.pdfPrůběh obhajoby práce388,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7507

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.