Název: Smluvní princip a obsah pracovní smlouvy
Další názvy: Contractual principle and content of employment contract
Autoři: Kropáčková, Karin
Vedoucí práce/školitel: Pavlátová, Jarmila
Oponent: Lindová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7507
Klíčová slova: smluvní princip;obsah pracovní smlouvy;autonomie vůle;ochranná funkce pracovního práva;závislá práce;pracovní poměr na dobu určitou;flexibilita
Klíčová slova v dalším jazyce: contract principle;labour contract content;autonomy of will;protective function of labour law;dependent work;employment for certain period;flexibility
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá projevy smluvního principu v individuálním pracovním právu. Je rozdělena na tři hlavní části. První část se zabývá obecnými východisky problematiky, vymezením pojmu smluvního principu, významem právních zásad v pracovněprávních vztazích a vztahem pracovního a občanského zákoníku. Druhá část nabízí úpravu právních úkonů v pracovním právu a možnosti uplatnění smluvního principu v obsahu pracovní smlouvy. Třetí část je orientována na úpravu práva EU a komparaci úpravy pracovního poměru na dobu určitou v České a Slovenské republice.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis is dealing with contract principle in individual labour law. It is devided into three main parts. The first part is concerned with general basis of this matter, definition of term ?contract principle?, importance of legal principles in labour law relations and with relation of labour code and civil code. The second part is occupied with legal acts in labour law and possibilities of use of contract principle in labour contract content. The third part is oriented toward EU law regulation and comparision of employment for certain period in Czech republic and Slovakia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KPP) / Theses (DLL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE - VERZE PRO STAG.pdfPlný text práce522,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kropackova-1.pdfPosudek vedoucího práce770,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kropackova-2.pdfPosudek oponenta práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kropackova Karin.pdfPrůběh obhajoby práce388,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7507

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.