Název: Agenturní zaměstnávání
Další názvy: Agency employment
Autoři: Puldová, Renata
Vedoucí práce/školitel: Kostadinovová, Ilona
Oponent: Kolaříková, Dana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7510
Klíčová slova: agenturní zaměstnávání;závislá práce;zprostředkování zaměstnání;agentura práce;uživatel;dočasně přidělený zaměstnanec;žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání;rovné mzdové a pracovní podmínky;pojištění agentur pro případ úpadku;zaměstnávání zdravotně postižených osob
Klíčová slova v dalším jazyce: agency employment;dependent work;job brokerage;work agency;user;temporarily seconded employee;application for permission of job brokerage;equal wage and labour conditions agency insurance in case of bancruptcy;emloyment of disabled persons
Abstrakt: Ve své práci vysvětluji základní pojmy v oblasti agenturního zaměstnávání, počátky právní úpravy v ČR se zřetelem na nadnárodní právní úpravu. Práce je zaměřena na popis aktuální právní úpravy v České republice včetně porovnání se současnou právní úpravou ve Slovenské republice s cílem rozboru a zhodnocení změn, které přinesly novelizace Zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti v letech 2011 - 2012 z právního hlediska i z hlediska praktického dopadu na subjekty agenturního zaměstnávání.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis explains basic principles of agency employment, beginning of its legal form in the Czech Republic with regard to supranational regulations. The thesis is focused on description of current regulations in the Czech Republic including comparison with current enactment in the Slovak Republic and it is aimed at evaluation of the new regulations of Labour Coude and Act on Employment in 2011 - 2012 from legal point of view and from the affected subjects´point of view as well.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Puldova Renata DP 2013.pdfPlný text práce31,86 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Puldova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Puldova-2.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Puldova Renata.pdfPrůběh obhajoby práce380,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7510

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.