Title: Stanovení fosforečnanů ve vzorcích půdy fotometrickou metodou
Other Titles: Photometric Method for Determination of Phosphate in Soil Samples
Authors: Brandštýl, Josef
Advisor: Hrdlička, Jan
Referee: Baierl, Petr
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7519
Keywords: fosfor;spektrofotometrie;půda;nedestruktivní archeologie;optické analytické metody;fosfátová půdní analýza
Keywords in different language: phosphorus;spectrophotometry;soil;non-destructive archeology;optical analytical methods;soil phosphate analysis
Abstract: Navrhli jsme metodu pro stanovení fosforečnanů ve vzorcích půdy fotometrickou metodou. Metoda byla aplikována na vzorky odebrané v areálu zaniklé usedlosti. Metoda byla validována komparací s výsledky archeologického odkryvu. Byly charakterizovány faktory ovlivňující analýzu. Byla zamítnuta možnost využití dat získaných metodou XRF pro účely této metody.
Abstract in different language: We have designed a photometric method for determination of phosphate in soil samples. This method was applied to the soil samples which were taken in the area of defunct homestead. This method was compared with results of archaeological excavations. With this method some factors affecting the analysis were characterized. The data from method XRF were rejected.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Stanoveni_fosforecnanu_ve_vzorcich_pudy_fotometrickou_metodou_ Josef_Brandstyl.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Brandstyl_Josef_VDP.pdfPosudek vedoucího práce731 kBAdobe PDFView/Open
Brandstyl_Josef_ODP.pdfPosudek oponenta práce845,68 kBAdobe PDFView/Open
Brandstyl_Josef.pdfPrůběh obhajoby práce365,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.