Název: Stanovení fosforečnanů ve vzorcích půdy fotometrickou metodou
Další názvy: Photometric Method for Determination of Phosphate in Soil Samples
Autoři: Brandštýl, Josef
Vedoucí práce/školitel: Hrdlička, Jan
Oponent: Baierl, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7519
Klíčová slova: fosfor;spektrofotometrie;půda;nedestruktivní archeologie;optické analytické metody;fosfátová půdní analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: phosphorus;spectrophotometry;soil;non-destructive archeology;optical analytical methods;soil phosphate analysis
Abstrakt: Navrhli jsme metodu pro stanovení fosforečnanů ve vzorcích půdy fotometrickou metodou. Metoda byla aplikována na vzorky odebrané v areálu zaniklé usedlosti. Metoda byla validována komparací s výsledky archeologického odkryvu. Byly charakterizovány faktory ovlivňující analýzu. Byla zamítnuta možnost využití dat získaných metodou XRF pro účely této metody.
Abstrakt v dalším jazyce: We have designed a photometric method for determination of phosphate in soil samples. This method was applied to the soil samples which were taken in the area of defunct homestead. This method was compared with results of archaeological excavations. With this method some factors affecting the analysis were characterized. The data from method XRF were rejected.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCH)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stanoveni_fosforecnanu_ve_vzorcich_pudy_fotometrickou_metodou_ Josef_Brandstyl.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brandstyl_Josef_VDP.pdfPosudek vedoucího práce731 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brandstyl_Josef_ODP.pdfPosudek oponenta práce845,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brandstyl_Josef.pdfPrůběh obhajoby práce365,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7519

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.