Title: Využití znalosti anglického jazyka ve výuce francouzštiny jako druhého cizího jazyka
Other Titles: Exploitation de la connaissance de l'anglais pour l'acquisition du français comme la deuxi me langue étrangre
Authors: Haplová, Tereza
Advisor: Horová, Helena
Referee: Fenclová, Marie
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7521
Keywords: angličtina;francouzština;první cizí jazyk;druhý cizí jazyk;Evropská unie;Česká republika;FOS;FLE;EFL;gramatika;slovní zásoba;výpůjčky;anglicismy;falešní přátelé
Keywords in different language: english;french;first foreign language;second foreign language;European union;Czech republic;FOS;FLE;EFL;grammar;vocabulary;borrowings;anglicisms;false friends
Abstract: Tato práce se zabývá vyučovaním/učením francouzštiny jako druhého cizího jazyka za předpkladu, že prvním cizím jazykem je pro studenty angličtina. V první části je popsaná jazyková situace v Evropě respektive Evropské unii a v České republice, druhá část je názorná ukázka využití znalosti angličtiny v hodinách francouzštiny.
Abstract in different language: This thesis delas with teaching French as the second foreign language assuming that English is the first foreign language. In the first part, there is a description of language situation in Europe or rather in the European Union and in the Czech Republic, in the second part there is a demonstration of the utilisation and of the application of knowledge of English in classes of French.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Tereza_Haplova_2013.pdfPlný text práce260,22 kBAdobe PDFView/Open
Haplova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce516,72 kBAdobe PDFView/Open
Haplova_oponent.PDFPosudek oponenta práce414,57 kBAdobe PDFView/Open
Haplova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce334,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.