Název: Využití znalosti anglického jazyka ve výuce francouzštiny jako druhého cizího jazyka
Další názvy: Exploitation de la connaissance de l'anglais pour l'acquisition du français comme la deuxi me langue étrangre
Autoři: Haplová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Fenclová, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7521
Klíčová slova: angličtina;francouzština;první cizí jazyk;druhý cizí jazyk;Evropská unie;Česká republika;FOS;FLE;EFL;gramatika;slovní zásoba;výpůjčky;anglicismy;falešní přátelé
Klíčová slova v dalším jazyce: english;french;first foreign language;second foreign language;European union;Czech republic;FOS;FLE;EFL;grammar;vocabulary;borrowings;anglicisms;false friends
Abstrakt: Tato práce se zabývá vyučovaním/učením francouzštiny jako druhého cizího jazyka za předpkladu, že prvním cizím jazykem je pro studenty angličtina. V první části je popsaná jazyková situace v Evropě respektive Evropské unii a v České republice, druhá část je názorná ukázka využití znalosti angličtiny v hodinách francouzštiny.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis delas with teaching French as the second foreign language assuming that English is the first foreign language. In the first part, there is a description of language situation in Europe or rather in the European Union and in the Czech Republic, in the second part there is a demonstration of the utilisation and of the application of knowledge of English in classes of French.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KRO) / Theses (DRL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Tereza_Haplova_2013.pdfPlný text práce260,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haplova_vedouci.PDFPosudek vedoucího práce516,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haplova_oponent.PDFPosudek oponenta práce414,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haplova_posudek.PDFPrůběh obhajoby práce334,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7521

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.