Název: Využití znalosti anglického jazyka ve výuce francouzštiny jako druhého cizího jazyka
Další názvy: Application of knowledge of English in teaching of French as the second foreign language
Autoři: Haplová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Horová, Helena
Oponent: Fenclová, Marie
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7532
Klíčová slova: angličtina;francouzština;první cizí jazyk;druhý cizí jazyk;FLE;Česká republika;doplňková cvičení
Klíčová slova v dalším jazyce: english;french;first foreign language;second foreign language;FLE;Czech republic;supplementary exercices
Abstrakt: Tato práce se zabývá možností využití znalosti anglického jazyka při výuce francouzštiny jako druhého cizího jazyka na českých školách. Práce je rozdělena na dvě části ; v první, teoretické části, je popsána jayková situace v Evropě, v České republice a na českých základních školách (nebo nižších stupních gymnázií) a jsou zde popsány jazykové jevy (ať v mateřském či prvním cizím jazykce), které ovlivňují studenta a mohou být výhodou nebo naopak nevýhodou při učení se dalšímu cizímu jazyku. V druhé, praktické části, jsem se zabývala tvorbou doplňujících materiálů do hodin francouzštiny, které berou v potaz znalosti angličtiny u studentů a využívají je k výuce francouzštiny novým způsobem.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the possibility of utilization of English language in teaching French as the second foreign language at Czech schools. The thesis is divided into two parts; in the firt one, the theoretical part, there is a description of a language sitation in Europe, in the Czech Republic and at Czech primary/elementary schools (or lower levels of grammar schools) and also a description of language phenomenons (both in mother language and in the first foreign language) that influence a student and that can be advatnages or disadvantages during learning another foreign language. In the second, practical part, I dealt with creation of suppementary materials for French lessons which consider students' knowledge of English and which employ them for French teaching in a new way.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova_prace_Tereza_Haplova_2013.pdfPlný text práce5,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Haplova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce568,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent Haplova.pdfPosudek oponenta práce525,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Haplova.pdfPrůběh obhajoby práce284,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7532

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.