Název: Projektová dokumentace pro provádění stavby a řešení střech u objektu Zkušební a vývojový ústav stavebních materiálů Plzeň
Další názvy: Project documentation for building and implementing solutions building roofs in Test and Development Institute building materials Pilsen
Autoři: Hinková, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Vejvara, Luděk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7538
Klíčová slova: Železobetonová skeletová konstrukce;montovaná konstrukce;panel Spiroll;průvlak;patky;zatížení;střecha
Klíčová slova v dalším jazyce: The reinforced concrete skeleton construction;prefabricated construction;the panel Spiroll;girder;footings;load;roof
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá návrhem zkušebního a vývojového ústavu stavebních materiálů v Plzni. Hlavním cílem tohoto projektu je návrh objektu. Dále se zde řeší konstrukce střech, cenové náklady na stavbu a samotný proces výstavby. Konstrukce je navržena jako železobetonový prefabrikovaný skelet s plošným založením. Návrh konstrukce, materiálů a dispozice stavby jsou v souladu s platnými normami. Stavba má sloužit pro zkoušení a vývoj stavebních materiálů.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis deals with the processing of project: testing and development institute for building materials in Pilsen. The main objective of this project is to design a building. Other, there is solved the roof structures, the cost of construction and the process of construction. The structure is designed as a pre-cast reinforced concrete frame with a shallow foundation. The structural design, materials and layout of the building are in compliance with applicable standards. The building is serve for testing and development of building materials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Hinkova, 2013.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hinkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hinkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce582,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hinkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce199,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7538

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.