Title: Projektová dokumentace pro provádění stavby a řešení střech u objektu Zkušební a vývojový ústav stavebních materiálů Plzeň
Other Titles: Project documentation for building and implementing solutions building roofs in Test and Development Institute building materials Pilsen
Authors: Hinková, Kateřina
Advisor: Kesl, Petr
Vejvara, Luděk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7538
Keywords: Železobetonová skeletová konstrukce;montovaná konstrukce;panel Spiroll;průvlak;patky;zatížení;střecha
Keywords in different language: The reinforced concrete skeleton construction;prefabricated construction;the panel Spiroll;girder;footings;load;roof
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem zkušebního a vývojového ústavu stavebních materiálů v Plzni. Hlavním cílem tohoto projektu je návrh objektu. Dále se zde řeší konstrukce střech, cenové náklady na stavbu a samotný proces výstavby. Konstrukce je navržena jako železobetonový prefabrikovaný skelet s plošným založením. Návrh konstrukce, materiálů a dispozice stavby jsou v souladu s platnými normami. Stavba má sloužit pro zkoušení a vývoj stavebních materiálů.
Abstract in different language: This master thesis deals with the processing of project: testing and development institute for building materials in Pilsen. The main objective of this project is to design a building. Other, there is solved the roof structures, the cost of construction and the process of construction. The structure is designed as a pre-cast reinforced concrete frame with a shallow foundation. The structural design, materials and layout of the building are in compliance with applicable standards. The building is serve for testing and development of building materials.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Hinkova, 2013.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Hinkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,5 kBAdobe PDFView/Open
Hinkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce582,83 kBAdobe PDFView/Open
Hinkova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce199,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.