Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl, Petr
dc.contributor.advisorBoháč, František
dc.contributor.authorKaiser, Jan
dc.date.accepted2013-03-05
dc.date.accessioned2014-02-06T12:31:55Z-
dc.date.available2012-09-15cs
dc.date.available2014-02-06T12:31:55Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-01-05
dc.identifier52752
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7539
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a vytvořením projektu Datového centra - Plzeň se zaměřením se na ocelové a ocelobetonové nosné kontrukce objektu. Dále jejich statickým výpočtem a posouzením dle platných ČSN EN a dle plněpravděpodobnostní metody SBRA (Simulation - based reliability assessment). Výkresová část práce byla vytvořena v programu Nemetschek Allplan 2009. Výpočet namáhání jednotlivých prvků konstrukce dle ČSN EN byl proveden pomocí výpočtového softwaru Scipio B-2D 2003. Následné dimenzování a posouzení prvků ocelové a ocelobetonové konstrukce bylo provedeno jednak ručním výpočtem dle ČSN EN 1993, ČSN EN 1994 a pomocí plněpravděpodobnostní metody SBRA s využitím programu Anthill. V závěru práce je provedeno porovnání výsledků získaných ručním výpočtem a výpočtem dle plněpravděpodobnostní metody SBRA.cs
dc.format82 s. (143 920 znaků),123 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectocelové nosné konstrukcecs
dc.subjectocelobetonové nosné konstrukcecs
dc.subjectstatikacs
dc.subjectdimenzovánícs
dc.subjectČSN ENcs
dc.subjectSBRAcs
dc.subjectAnthillcs
dc.subjectMonte Carlocs
dc.titleProjekt Datového centra - Plzeň, se zaměřením na konstrukční část ocelové, ocelobetonové nosné konstrukce s vyhodnocením statického posudku dle ČSN EC3 , ČSN EC4 a pravděpodobnostní metody SBRAcs
dc.title.alternativeData Center Project - Pilsen, focusing on the steel component, composite substructure with static evaluation report according to EC1993, EC1994 and probabilistic SBRA methoden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis paper describes the design and creation of the project Data Center - Pilsen, with a focus on steel and composite structural building constructions. In addition, the structural analysis and assessment according to applicable EN and as fully probabilistic method SBRA (Simulation - based reliability assessment). Drawing part of the work was created in the software Nemetschek Allplan 2009. Calculation of stress on structural elements according to EN calculation was performed using the software Scipio B-2D 2003. Subsequent design and the assessment of steel and composite structures was performed both manually calculated according to EC 1993, EC 1994 and using a fully probabilistic SBRA method using the Anthill. The conclusion is the comparison of the results obtained by manual calculation and calculation methods as fully probabilistic SBRA.en
dc.subject.translatedsteel structuresen
dc.subject.translatedcomposite structural designen
dc.subject.translatedstructural analysisen
dc.subject.translateddesignen
dc.subject.translatedENen
dc.subject.translatedSBRAen
dc.subject.translatedAnthillen
dc.subject.translatedMonte Carloen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - JAN KAISER.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFView/Open
Kaiser_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce639,06 kBAdobe PDFView/Open
Kaiser_oponent.pdfPosudek oponenta práce520,24 kBAdobe PDFView/Open
Kaiser_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce207,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7539

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.