Název: Variátory a jejich použití
Další názvy: Variators and their utilisation
Autoři: Beneda, Michal
Vedoucí práce/školitel: Hudec, Zdeněk
Papež, Josef
Oponent: Krónerová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7547
Klíčová slova: variátor;CVT;automatická převodovka;toroidní převod
Klíčová slova v dalším jazyce: variator;CVT;automatic transmission;toroidal transfer
Abstrakt: V první polovině bakalářské práce je obsažen úvod do převodových ústrojí a rešerše konstrukce variátorů. Druhá polovina práce je věnována jejich aplikacím, tj. činnosti variátorů v malé zemědělské technice od marketingového zadání až po navržené konstrukční řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: The first half of my thesis is concerned with the introduction into the gear case systems and the research of the construction of variator. The second half of my study deals with their own applications - it means activity in a small agricultural engineering ranging from the marketing task to the designed construction solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKS) / Bachelor´s works (DMD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAKALARSKA PRACE - VARIATORY A JEJICH POUZITI.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Beneda.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Beneda.pdfPosudek oponenta práce739,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Beneda.pdfPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7547

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.