Title: Variátory a jejich použití
Other Titles: Variators and their utilisation
Authors: Beneda, Michal
Advisor: Hudec, Zdeněk
Papež, Josef
Referee: Krónerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7547
Keywords: variátor;CVT;automatická převodovka;toroidní převod
Keywords in different language: variator;CVT;automatic transmission;toroidal transfer
Abstract: V první polovině bakalářské práce je obsažen úvod do převodových ústrojí a rešerše konstrukce variátorů. Druhá polovina práce je věnována jejich aplikacím, tj. činnosti variátorů v malé zemědělské technice od marketingového zadání až po navržené konstrukční řešení.
Abstract in different language: The first half of my thesis is concerned with the introduction into the gear case systems and the research of the construction of variator. The second half of my study deals with their own applications - it means activity in a small agricultural engineering ranging from the marketing task to the designed construction solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - VARIATORY A JEJICH POUZITI.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Beneda.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Beneda.pdfPosudek oponenta práce739,71 kBAdobe PDFView/Open
Beneda.pdfPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7547

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.