Title: Robotické koncové efektory
Other Titles: Robotic effectors
Authors: Hrdlička, Filip
Advisor: Čermák, Roman
Čermák, Roman
Referee: Vlček, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7557
Keywords: Robotické ruce;pohony;přenosové soustavy;senzory;uchopování
Keywords in different language: Robotic hands;drives;transmission systems;sensors;grasping
Abstract: Bakalářská práce shrnuje druhy robotických rukou, jejich vlastnosti a principy činnosti. Dále se práce zabývá zmapováním druhů senzorů použitelných u robotických rukou a nástinem současných trendů. V konstrukční části byl proveden návrh tříprsté robotické ruky a návrh univerzálního upínacího mechanismu pro robotické rameno.
Abstract in different language: This Bachelor thesis summarizes the kinds of robotic hands, their characteristics and principles of operation. The work mapping the types of sensors applicable in robotic hands and outline current trends. In the design part was designed a three-fingered robotic hand and a universal clamping device for the robot arm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Roboticke koncove efektory.pdfPlný text práce8,03 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Hrdlicka.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Hrdlicka.pdfPosudek oponenta práce698,77 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlicka.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7557

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.