Název: Robotické koncové efektory
Další názvy: Robotic effectors
Autoři: Hrdlička, Filip
Vedoucí práce/školitel: Čermák, Roman
Čermák, Roman
Oponent: Vlček, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7557
Klíčová slova: Robotické ruce;pohony;přenosové soustavy;senzory;uchopování
Klíčová slova v dalším jazyce: Robotic hands;drives;transmission systems;sensors;grasping
Abstrakt: Bakalářská práce shrnuje druhy robotických rukou, jejich vlastnosti a principy činnosti. Dále se práce zabývá zmapováním druhů senzorů použitelných u robotických rukou a nástinem současných trendů. V konstrukční části byl proveden návrh tříprsté robotické ruky a návrh univerzálního upínacího mechanismu pro robotické rameno.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis summarizes the kinds of robotic hands, their characteristics and principles of operation. The work mapping the types of sensors applicable in robotic hands and outline current trends. In the design part was designed a three-fingered robotic hand and a universal clamping device for the robot arm.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Roboticke koncove efektory.pdfPlný text práce8,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Hrdlicka.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Hrdlicka.pdfPosudek oponenta práce698,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrdlicka.pdfPrůběh obhajoby práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7557

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.