Název: Posuv hydraulického lisu pomocí dvouválce posuvu
Další názvy: Double cylinder feed of hydraulic press
Autoři: Hajšman, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Duník, Miroslav
Duník, Miroslav
Oponent: Hlaváč, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7558
Klíčová slova: hydraulický lis;posuv;dvouválec;hydromotor
Klíčová slova v dalším jazyce: hydraulic press;feed;double cylinder;hydraulic motor
Abstrakt: Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh posuvu hydraulického lisu pomocí dvouválce posuvu. Řešení je navrženo na základě rešerše typů hydraulických lisů a jejich posuvů. Všechny důležité parametry jsou podloženy výpočty. Práce obsahuje 3D model sestavy posuvu a výkresovou dokumentaci.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis contains an engineering design of double cylinder feed of hydraulic press. The solution is designed on the basic research of hydraulic presses types and their feeds. All the important parameters are supported by calculations. The thesis contains 3D model of a feed assembly and drawings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_HAJSMAN_2013.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Hajsman.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Hajsman.pdfPosudek oponenta práce853,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajsman.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7558

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.