Title: Posuv hydraulického lisu pomocí dvouválce posuvu
Other Titles: Double cylinder feed of hydraulic press
Authors: Hajšman, Tomáš
Advisor: Duník, Miroslav
Duník, Miroslav
Referee: Hlaváč, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7558
Keywords: hydraulický lis;posuv;dvouválec;hydromotor
Keywords in different language: hydraulic press;feed;double cylinder;hydraulic motor
Abstract: Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh posuvu hydraulického lisu pomocí dvouválce posuvu. Řešení je navrženo na základě rešerše typů hydraulických lisů a jejich posuvů. Všechny důležité parametry jsou podloženy výpočty. Práce obsahuje 3D model sestavy posuvu a výkresovou dokumentaci.
Abstract in different language: This bachelor thesis contains an engineering design of double cylinder feed of hydraulic press. The solution is designed on the basic research of hydraulic presses types and their feeds. All the important parameters are supported by calculations. The thesis contains 3D model of a feed assembly and drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_HAJSMAN_2013.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Hajsman.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Hajsman.pdfPosudek oponenta práce853,71 kBAdobe PDFView/Open
Hajsman.pdfPrůběh obhajoby práce1,11 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.