Název: KERS - systémy pro rekuperaci kinetické energie uložené v magnetických ložiskách
Další názvy: KERS - Kinetic Energy Recovery System in the Magnetic Bearings
Autoři: Zuth, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Čermák, Roman
Čermák, Roman
Oponent: Horák, Jaromír
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7561
Klíčová slova: systémy pro rekuperaci kinetické energie;setrvačník;magnetická ložiska;permanentní magnet;supravodič;FEMM
Klíčová slova v dalším jazyce: kinetic energy recovery system;flywheel;magnetic bearings;permanent magnet;superconductor;FEMM
Abstrakt: Práce popisuje systémy pro rekuperaci kinetické energie, energetickou bilanci vozidla, krátkou historii KERS, druhy, princip činnosti, parametry a jejich výhody a nevýhody. Práce je zaměřena hlavně na typ se setrvačníkem. Ten je popsán detailněji z hlediska energie, konstrukce, dimenzování, uložení a přenosu energie. V části návrhu laboratorního experimentu je kompletně navrhnut setrvačníkový KERS uložený v supravodivém ložisku. Pohon setrvačníku je zajištěn elektromotorem. Zde je také analyzována konstrukce supravodivého ložiska ve FEMM. Výsledkem práce je tak plně funkční model.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes Kinetic Energy Recovery System, the energy balance of the vehicle, a short history of KERS, the types, the principle of operation, the parameters and advantages and disadvantages. This thesis is mainly focused on KERS with flywheel. Flywheel KERS is described in more details in terms of energy, design, bearings and energy transfer. In the section of Design of laboratory experiment is completely described the flywheel KERS with the superconductor bearing. The flywheel is powered by an electric motor. In this section is also analysed a design of the superconductor bearing in the software FEMM. The result of this thesis is fully functional model.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-ZUTH Stanislav - 2013.pdfPlný text práce8,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Zuth.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Zuth.pdfPosudek oponenta práce695,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zuth.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7561

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.