Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČermák, Roman
dc.contributor.advisorČermák, Roman
dc.contributor.authorZuth, Stanislav
dc.contributor.refereeHorák, Jaromír
dc.date.accepted2013-08-28
dc.date.accessioned2014-02-06T12:32:12Z
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:32:12Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier53833
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7561
dc.description.abstractPráce popisuje systémy pro rekuperaci kinetické energie, energetickou bilanci vozidla, krátkou historii KERS, druhy, princip činnosti, parametry a jejich výhody a nevýhody. Práce je zaměřena hlavně na typ se setrvačníkem. Ten je popsán detailněji z hlediska energie, konstrukce, dimenzování, uložení a přenosu energie. V části návrhu laboratorního experimentu je kompletně navrhnut setrvačníkový KERS uložený v supravodivém ložisku. Pohon setrvačníku je zajištěn elektromotorem. Zde je také analyzována konstrukce supravodivého ložiska ve FEMM. Výsledkem práce je tak plně funkční model.cs
dc.format51 s. (69 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsystémy pro rekuperaci kinetické energiecs
dc.subjectsetrvačníkcs
dc.subjectmagnetická ložiskacs
dc.subjectpermanentní magnetcs
dc.subjectsupravodičcs
dc.subjectFEMMcs
dc.titleKERS - systémy pro rekuperaci kinetické energie uložené v magnetických ložiskáchcs
dc.title.alternativeKERS - Kinetic Energy Recovery System in the Magnetic Bearingsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis describes Kinetic Energy Recovery System, the energy balance of the vehicle, a short history of KERS, the types, the principle of operation, the parameters and advantages and disadvantages. This thesis is mainly focused on KERS with flywheel. Flywheel KERS is described in more details in terms of energy, design, bearings and energy transfer. In the section of Design of laboratory experiment is completely described the flywheel KERS with the superconductor bearing. The flywheel is powered by an electric motor. In this section is also analysed a design of the superconductor bearing in the software FEMM. The result of this thesis is fully functional model.en
dc.subject.translatedkinetic energy recovery systemen
dc.subject.translatedflywheelen
dc.subject.translatedmagnetic bearingsen
dc.subject.translatedpermanent magneten
dc.subject.translatedsuperconductoren
dc.subject.translatedFEMMen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-ZUTH Stanislav - 2013.pdfPlný text práce8,28 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Zuth.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Zuth.pdfPosudek oponenta práce695,93 kBAdobe PDFView/Open
Zuth.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.