Title: KERS - systémy pro rekuperaci kinetické energie uložené v magnetických ložiskách
Other Titles: KERS - Kinetic Energy Recovery System in the Magnetic Bearings
Authors: Zuth, Stanislav
Advisor: Čermák, Roman
Čermák, Roman
Referee: Horák, Jaromír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7561
Keywords: systémy pro rekuperaci kinetické energie;setrvačník;magnetická ložiska;permanentní magnet;supravodič;FEMM
Keywords in different language: kinetic energy recovery system;flywheel;magnetic bearings;permanent magnet;superconductor;FEMM
Abstract: Práce popisuje systémy pro rekuperaci kinetické energie, energetickou bilanci vozidla, krátkou historii KERS, druhy, princip činnosti, parametry a jejich výhody a nevýhody. Práce je zaměřena hlavně na typ se setrvačníkem. Ten je popsán detailněji z hlediska energie, konstrukce, dimenzování, uložení a přenosu energie. V části návrhu laboratorního experimentu je kompletně navrhnut setrvačníkový KERS uložený v supravodivém ložisku. Pohon setrvačníku je zajištěn elektromotorem. Zde je také analyzována konstrukce supravodivého ložiska ve FEMM. Výsledkem práce je tak plně funkční model.
Abstract in different language: This thesis describes Kinetic Energy Recovery System, the energy balance of the vehicle, a short history of KERS, the types, the principle of operation, the parameters and advantages and disadvantages. This thesis is mainly focused on KERS with flywheel. Flywheel KERS is described in more details in terms of energy, design, bearings and energy transfer. In the section of Design of laboratory experiment is completely described the flywheel KERS with the superconductor bearing. The flywheel is powered by an electric motor. In this section is also analysed a design of the superconductor bearing in the software FEMM. The result of this thesis is fully functional model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-ZUTH Stanislav - 2013.pdfPlný text práce8,28 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Zuth.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Zuth.pdfPosudek oponenta práce695,93 kBAdobe PDFView/Open
Zuth.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7561

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.