Název: Analýza rizik vybraného strojního zařízení v jeho životním cyklu
Další názvy: Risk analysis of a selected technical product with consideration of lifecycle
Autoři: Major, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Dvořák, Josef
Kopecký, Martin
Oponent: Kroták, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7563
Klíčová slova: riziko;Ishikawa;okružní pila
Klíčová slova v dalším jazyce: risk;Ishikawa;circular saw
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje přehled základních metod pro analýzu rizik. Dále je rozebrána a použita jedna z těchto metod, konkrétně Ishikawa diagram. Tento diagram byl aplikován na jednoduché strojní zařízení- okružní pilu. V konstrukční části byla originální okružní pila upravena dle provedené analýzy, tak aby identifikovaná rizika byla eliminována nebo minimalizována.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis provides an overview of basic methods for risk analysis. It is analyzed and used one of these methods, namely the Ishikawa diagram. This diagram was applied to a simple mechanical device-circular saw. The design of the original circular saw was modified according to the analysis to minimize or eliminate identified risks.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKS) / Bachelor´s works (DMD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jiri_Major.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Major.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Major.pdfPosudek oponenta práce824,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Major.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7563

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.