Title: Analýza rizik vybraného strojního zařízení v jeho životním cyklu
Other Titles: Risk analysis of a selected technical product with consideration of lifecycle
Authors: Major, Jiří
Advisor: Dvořák, Josef
Kopecký, Martin
Referee: Kroták, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7563
Keywords: riziko;Ishikawa;okružní pila
Keywords in different language: risk;Ishikawa;circular saw
Abstract: Bakalářská práce obsahuje přehled základních metod pro analýzu rizik. Dále je rozebrána a použita jedna z těchto metod, konkrétně Ishikawa diagram. Tento diagram byl aplikován na jednoduché strojní zařízení- okružní pilu. V konstrukční části byla originální okružní pila upravena dle provedené analýzy, tak aby identifikovaná rizika byla eliminována nebo minimalizována.
Abstract in different language: Bachelor thesis provides an overview of basic methods for risk analysis. It is analyzed and used one of these methods, namely the Ishikawa diagram. This diagram was applied to a simple mechanical device-circular saw. The design of the original circular saw was modified according to the analysis to minimize or eliminate identified risks.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jiri_Major.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Major.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Major.pdfPosudek oponenta práce824,87 kBAdobe PDFView/Open
Major.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7563

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.