Title: Hydraulicky ovládaný spojovací člen rotačních bran a secího stroje
Other Titles: Hydraulically actuated coupler power harrow and seed drill
Authors: Kalčík, Jakub
Advisor: Křížek, Michal
Křížek, Michal
Referee: Špirk, Stanislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7564
Keywords: secí stroj;rotační brány;secí kombinace;vibrační brány;seťové lůžko;smykování;spojovací člen;hydromotor;čepy;jäkl;tříbodový závěs;řepka olejka;traktor
Keywords in different language: seed drill;power harrows;seed combination;vibrating harrow;seed bed;smoothing;coupler;hydraulic;pins;jäkl;linkage;rape;tractor
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh hydraulicky ovládaného spojovacího členu pro spojení rotačních bran Breviglieri Magnum 3 a secího stroje Privat Drill 300 za účelem vytvoření secí kombinace. Cílem této práce je vytvořit spojovací člen tak, aby bylo dosaženo co nejmenšího zatížení tažného prostředku. Bakalářská práce se vyvíjí od koncepčních návrhů dvou variant, přes analytické výpočty. Po vyhodnocení byla finální varianta zkontrolována pomocí MKP v systému NX8 a dále byla zhotovena výkresová dokumentace.
Abstract in different language: The Bachelor work focus on engineering design of hydraulically actuated coupler for connecting power harrow Breviglieri Magnum 3 and seed drill Privat Drill 300 for the purpose of creating seed combination. The goal of this work is to create the coupler so there is as little stress on the tractor as possible. The Bachelor work is developed based on two variations of conceptual design, over analytic calculations. After evaluation the final variant has been checked using MKP in NX8 system and design documentation has been made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kalcik_2013.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Kalcik.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Kalcik.pdfPosudek oponenta práce757,96 kBAdobe PDFView/Open
Kalcik.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.