Název: Hydraulicky ovládaný spojovací člen rotačních bran a secího stroje
Další názvy: Hydraulically actuated coupler power harrow and seed drill
Autoři: Kalčík, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Křížek, Michal
Křížek, Michal
Oponent: Špirk, Stanislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7564
Klíčová slova: secí stroj;rotační brány;secí kombinace;vibrační brány;seťové lůžko;smykování;spojovací člen;hydromotor;čepy;jäkl;tříbodový závěs;řepka olejka;traktor
Klíčová slova v dalším jazyce: seed drill;power harrows;seed combination;vibrating harrow;seed bed;smoothing;coupler;hydraulic;pins;jäkl;linkage;rape;tractor
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh hydraulicky ovládaného spojovacího členu pro spojení rotačních bran Breviglieri Magnum 3 a secího stroje Privat Drill 300 za účelem vytvoření secí kombinace. Cílem této práce je vytvořit spojovací člen tak, aby bylo dosaženo co nejmenšího zatížení tažného prostředku. Bakalářská práce se vyvíjí od koncepčních návrhů dvou variant, přes analytické výpočty. Po vyhodnocení byla finální varianta zkontrolována pomocí MKP v systému NX8 a dále byla zhotovena výkresová dokumentace.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor work focus on engineering design of hydraulically actuated coupler for connecting power harrow Breviglieri Magnum 3 and seed drill Privat Drill 300 for the purpose of creating seed combination. The goal of this work is to create the coupler so there is as little stress on the tractor as possible. The Bachelor work is developed based on two variations of conceptual design, over analytic calculations. After evaluation the final variant has been checked using MKP in NX8 system and design documentation has been made.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KKS) / Bachelor´s works (DMD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kalcik_2013.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Kalcik.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Kalcik.pdfPosudek oponenta práce757,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kalcik.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7564

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.