Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváč, Jan
dc.contributor.advisorHlaváč, Jan
dc.contributor.authorŠtáhlová, Petra
dc.contributor.refereeStaněk, Jiří
dc.date.accepted2013-08-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:32:12Z
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:32:12Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier54009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7566
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je konstrukce tabulových nůžek. V úvodu práce je provedena rešerše na téma tabulové nůžky. Dalším krokem je popis studie technologie střihu s ukázkou několika typů tabulových nůžek konkrétního výrobce s uvedením základních parametrů nůžek. Praktická část se zabývá konstrukčním návrhem konkrétních ručních tabulových nůžek pro zadané parametry střihaného plechu. Konstrukční návrh nůžek byl proveden v softwaru Solidworks 2011. V závěru práce byla provedena simulace zatížení 3D modelu tvářecího stroje v softwaru NX Unigraphics 8.cs
dc.format56 s. (66 431 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=54009-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttabulové nůžkycs
dc.subjecttvářecí strojecs
dc.subjecttechnologie střihucs
dc.subjectstřižná sílacs
dc.subjectstřižná vůlecs
dc.subjectkonstrukční návrhcs
dc.subjectstřižné nožecs
dc.subjectsimulace zatíženícs
dc.titleTabulové nůžkycs
dc.title.alternativeGuillotine shearsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra konstruování strojůcs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedTopic of bachelor thesis is construction of guillotine shears. In the first part of the paper the information search about guillotine shears topic was made. Next step is description of studies of shearing technology with presentation of several types of guillotine shears of one particular producer including basic parameters. Practical part is focus on design proposal for concrete hand shears for requested parameters of sheared metal plate. The construction design was made with utilization of Solidworks software 2011. The conclusion shows the simulation of stress induced during operation on the device modelled in NX Unigraphics 8 software.en
dc.subject.translatedguillotine shearsen
dc.subject.translatedshearing technologyen
dc.subject.translatedshearing forceen
dc.subject.translatedshearing toleranceen
dc.subject.translateddesign proposalen
dc.subject.translatedshearing knivesen
dc.subject.translatedstress simulationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stahlova_2013.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Stahlova.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Stahlova.pdfPosudek oponenta práce687,25 kBAdobe PDFView/Open
Stahlova.pdfPrůběh obhajoby práce1,12 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7566

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.