Title: Návrh zvedacího zařízení s navíjecím bubnem
Other Titles: A design of lifting equipment with a winding drum
Authors: Běle, Miroslav
Advisor: Bartoň, Lukáš
Bartoň, Lukáš
Referee: Krónerová, Eva
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7570
Keywords: zvedací zařízení;šneková převodovka;navíjecí buben
Keywords in different language: the lifting equipment;the worm gear;the winding drum
Abstract: Bakalářská práce obsahuje zmapování trhu zvedacích zařízení, zvolení tří variant a výběr nejvhodnější varianty. Hlavní částí jsou výpočty vybraní varianty zkontrolované v programu Autodesk Inventor, model varianty zpracovaný v témže programu. Součástí práce je výkres sestavy a výkres převodovky zařízení.
Abstract in different language: In its first part the bachelor work deals with mapping market of lifting equipment. On the phasis of the research free types of the lifting equipment were selected and then the best type was described. The main parts are concerned with calculations of the type, necking the results using the program Inventor and a model of the type in the same program fallows. A drawing of the equipment as well as a drawing of the gear box are attached.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh zvedaciho zarizeni.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Bele.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta - Bele.pdfPosudek oponenta práce777,13 kBAdobe PDFView/Open
Bele.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7570

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.