Název: Návrh zvedacího zařízení s navíjecím bubnem
Další názvy: A design of lifting equipment with a winding drum
Autoři: Běle, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Bartoň, Lukáš
Bartoň, Lukáš
Oponent: Krónerová, Eva
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7570
Klíčová slova: zvedací zařízení;šneková převodovka;navíjecí buben
Klíčová slova v dalším jazyce: the lifting equipment;the worm gear;the winding drum
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje zmapování trhu zvedacích zařízení, zvolení tří variant a výběr nejvhodnější varianty. Hlavní částí jsou výpočty vybraní varianty zkontrolované v programu Autodesk Inventor, model varianty zpracovaný v témže programu. Součástí práce je výkres sestavy a výkres převodovky zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: In its first part the bachelor work deals with mapping market of lifting equipment. On the phasis of the research free types of the lifting equipment were selected and then the best type was described. The main parts are concerned with calculations of the type, necking the results using the program Inventor and a model of the type in the same program fallows. A drawing of the equipment as well as a drawing of the gear box are attached.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Navrh zvedaciho zarizeni.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Bele.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta - Bele.pdfPosudek oponenta práce777,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bele.pdfPrůběh obhajoby práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7570

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.