Title: Konstrukční úprava C-rámu hydraulického lisu
Other Titles: Design Modification of Hydraulic Press C-frame
Authors: Kottek, Jiří
Advisor: Kubec, Václav
Kubec, Václav
Referee: Hlaváč, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7571
Keywords: tvářecí stroj;hydraulický lis;úprava konstrukce;CAD;MKP
Keywords in different language: forming machine;hydraulic press;design modification;CAD;FEM
Abstract: Bakalářská práce obsahuje text týkající se hydraulických lisů, na který navazuje problematika zabývající se deformací rámu hydraulického lisu 40t. Zatížení rámu lisu je simulováno pomocí softwaru Siemens NX Unigraphics. Na základě výsledků získaných numerickou výpočtovou metodu je navrženo několik variant možných úprav rámu lisu pro zvýšení jeho deformační stability. Možné úpravy konstrukce se snaží následovat jednoduchost a účelnost řešení s ohledem na snížení deformací v kritických místech rámu hydraulického lisu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with hydraulic presses, which are followed by solving problem of frame deformation of hydraulic press 40t. The loading of press frame is simulated by using Siemens NX Unigraphics software. Based on the results of numeric FEM method are designed several modification variants of press frame for increasing manufacturing accuracy of the machine. The aim of all design modifications is to follow simple and effective solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kottek BP.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Kottek.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta Kottek.pdfPosudek oponenta práce778,4 kBAdobe PDFView/Open
Kottek.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7571

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.