Název: Konstrukční úprava C-rámu hydraulického lisu
Další názvy: Design Modification of Hydraulic Press C-frame
Autoři: Kottek, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Kubec, Václav
Kubec, Václav
Oponent: Hlaváč, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7571
Klíčová slova: tvářecí stroj;hydraulický lis;úprava konstrukce;CAD;MKP
Klíčová slova v dalším jazyce: forming machine;hydraulic press;design modification;CAD;FEM
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje text týkající se hydraulických lisů, na který navazuje problematika zabývající se deformací rámu hydraulického lisu 40t. Zatížení rámu lisu je simulováno pomocí softwaru Siemens NX Unigraphics. Na základě výsledků získaných numerickou výpočtovou metodu je navrženo několik variant možných úprav rámu lisu pro zvýšení jeho deformační stability. Možné úpravy konstrukce se snaží následovat jednoduchost a účelnost řešení s ohledem na snížení deformací v kritických místech rámu hydraulického lisu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with hydraulic presses, which are followed by solving problem of frame deformation of hydraulic press 40t. The loading of press frame is simulated by using Siemens NX Unigraphics software. Based on the results of numeric FEM method are designed several modification variants of press frame for increasing manufacturing accuracy of the machine. The aim of all design modifications is to follow simple and effective solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kottek BP.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek vedouciho - Kottek.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek oponenta Kottek.pdfPosudek oponenta práce778,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kottek.pdfPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7571

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.