Název: Zranitelnosti a hrozby IPv6 prostředí
Další názvy: Vulnerabilities and Threats in IPv6 Environment
Autoři: Fojtů, Petr
Vedoucí práce/školitel: Mondek, Dušan
Ledvina, Jiří
Oponent: Matějka, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7583
Klíčová slova: IPv6;IDS;IPS;bezpečnost;hacking;penetrační;testování;průnik;detekce;prevence;internetový;protokol;verze 6
Klíčová slova v dalším jazyce: IPv6;IDS;IPS;security;hacking;penetration;testing;assessment;intrusion;prevention;detection;internet;protocol;version 6
Abstrakt: Tato práce se zabývá bezpečností protokolu IPv6 se zaměřením na lokální sítě (LAN) a IDS/IPS systémy. Porovnává zranitelnosti a hrozby protokolů IPv4 a IPv6 včetně základních bezpečnostních doporučení. Vybrané útoky související s IPv6 jsou pak demonstrovány v simulované situaci útočník/oběť na síti s protokolem IPv6. Tyto experimenty jsou pak použity k zhodnocení použitelnosti IDS/IPS zařízení proti hrozbám specifickým pro prostředí protokolu IPv6.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis reviews IPv6 security with focus on Local Area Networks and IDS/IPS systems. It compares IPv4 and IPv6 threats, vulnerabilities and gives basic security recommendations. Selected IPv6 attacks and exploits are demonstrated in simulated attacker/victim scenario on IPv6 network. These experiments are then used to set up guidelines for evaluating usability of IDS/IPS appliances for IPv6-specific threats.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
fojtu_a10n0030p.pdfPlný text práce988,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0030Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce467,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0030Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce624,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0030Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce197,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7583

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.