Název: Softwarový firewall pro filtrování na síťové a linkové vrstvě
Další názvy: Software firewall for network and dala link layer filtering
Autoři: Petrák, Martin
Vedoucí práce/školitel: Ledvina, Jiří
Chmelař, Tomáš
Oponent: Široký, David
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7584
Klíčová slova: firewall;paketový filtr;Netfilter;počítačová síť;bezpečnost;síťová vrstva;linková vrstva;směrovač;síťový most
Klíčová slova v dalším jazyce: firewall;packet filter;Netfilter;computer network;security;net layer;data link layer;router;bridge
Abstrakt: Cílem diplomové práce je navrhnout a vytvořit aplikaci firewallu, která má být nasazena na nějakém hraničním bodu počítačové sítě a která bude administrátorům sítě pomáhat k zamezení nechtěných útoků na systémy v síti nebo naopak zamezovat nechtěným únikům dat ze sítě do internetu. Aplikace má sloužit jako filtr síťového provozu a propouštět nebo nepropouštět data podle filtrovacích pravidel, která administrátor sítě do aplikace zadá. Oproti běžným filtrům však aplikace umí filtrovat síťový provoz jak na síťové vrstvě modelu ISO/OSI, tak i na vrstvě linkové. Kromě toho filtrace probíhá v režimu směrovače i síťového mostu. Vše je navrženo tak, aby administrace filtrovacích pravidel byla srozumitelná, přehledná a jednoduchá.
Abstrakt v dalším jazyce: Big amount of information is flowing daily in a company computer network. Some of them are unimportant, but some of them are important or business critical. This critical information should stay in computer network. Nobody wants leaving information out to the internet. There can by a situation, when unknown attacker will try to get into the company network from internet, because he wants steal company data or attack inner computer systems. In this work, application called Software firewall for network and data link layer filtering was developed. This application will be used on network border computer and will filtering network data flow. Some of them will allow going through, some data should be denied. Filter depends on filtering rules, which will be set up by administrator of network. Application can filter on network layer and on data link layer too. It is designed to keep administration of filtering rules clear and easy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP final.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0037Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce325,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0037Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce367,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A10N0037Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce192,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7584

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.