Název: Vzdálená šifrovaná správa serveru programovatelné sítě
Další názvy: Encrypted Remote Management of Programmable Network server
Autoři: Šlechta, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Koutný, Tomáš
Oponent: Bžoch, Pavel
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7585
Klíčová slova: programovatelné síť;aktivní síť;síť;bezpečnost;šifrování;autentizace;SRP;meziprocesová komunikace;SAN;IPC;shell;terminal
Klíčová slova v dalším jazyce: programmable network;networking;network;security;encryption;SRP;authentication;SAN;remote management;inter-process communication;IPC;shell;terminal;password authenticated key agreement
Abstrakt: Práce se zabývá návrhem a implementací vzdálené šifrované správy serveru programovatelné sítě - Smart Active Node (SAN), která je vyvíjena na Katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity. Součástí práce je popis nové architektury serveru SAN a jeho implementace. Dále je provedeno porovnání vlastností různých autentizačních mechanismů a je implementován autentizační protokol SRP. Součástí práce je také analýza různých způsobů meziprocesové komunikace na platformách Linux a Windows a je navržena a implementována multiplatformní knihovna pro meziprocesovou komunikaci. Na konci práce je navržena a implementována vzdálená šifrovaná správa sítě SAN.
Abstrakt v dalším jazyce: This work focuses on the design of Active Networking node and its encrypted remote management for the SAN (Smart Active Node) project. SAN is an active network server that is developed on the University of West Bohemia. This paper describes new architecture of the second version of SAN and its implementation. Furthermore, the security of remote management is covered. Different algorithms for remote user authentication are compared. An implementation of the SRP authentication protocol is provided. In addition, basic principles of encryption and message authentication codes are covered as well. Next part of this work analyses different methods of local communication which is a necessary component in SAN2 design. A cross-platform inter-process communication library is designed and implemented together with SAN management terminal. Finally the design and implementation of encrypted remote management terminal of SAN node is provided.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_slechta_a11n0026p.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0026Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce272,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0026Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce585,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0026Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce192,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7585

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.