Title: Pokročilé algoritmy počítačového vidění pro robotický fotbal
Other Titles: Advanced Computer Vision Algorithms for Robotic Soccer
Authors: Eckstein, Robert
Advisor: Ekštein, Kamil
Referee: Mautner, Pavel
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7588
Keywords: FIRA;MiroSot;robotický fotbal;rozpoznávání obrazu;počítačové vidění;OpenCV;GPU;CUDA;CMOS kamera;C++;C#;TCP;sockety
Keywords in different language: FIRA;MiroSot;robotic soccer;image recognition;computer vision;OpenCV;GPU;CUDA;CMOS camera;C++;C#;TCP;sockets
Abstract: Cílem této práce je navrhnout a implementovat rozpoznávací modul, který dokáže rozpoznat stav hry robotického fotbalu v soutěži FIRA MiroSot na základě reálných snímků z kamery se snímkovací frekvencí 50 snímků za vteřinu. Modul byl implementován v jazyce C++ a využívá knihovny OpenCV pro zpracování snímku algoritmy počítačového vidění v reálném čase. Navíc je prozkoumána platforma CUDA a možnosti akcelerace algoritmů počítačového vidění na GPU s přihlédnutím k potřebám rozpoznávacího modulu při hře robotického fotbalu. Rozpoznávací modul komunikuje s řídicí platformou robotického fotbalu navržené pro účely týmu Západočeské univerzity v Plzni, která je implementována v jazyce C#. Komunikace mezi rozpoznávacím modulem a řídicí platformou je zajištěna TCP sockety.
Abstract in different language: The topic of this thesis is to design and implement an image recognition module that infers a current state of a real FIRA MiroSot robotic soccer game from a digital camera with frame rate of 50 frames per second. The module is written in C++ language and takes advantage of the OpenCV library for real-time computer vision processing. Furthermore, acceleration techniques for image processing on GPU with the CUDA framework are inspected. The recognition module is integrated into robotic soccer platform written in C# language developed at the University of West Bohemia and the communication is held over network via sockets.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Robert Eckstein.pdfPlný text práce25,43 MBAdobe PDFView/Open
A11N0035Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce729,97 kBAdobe PDFView/Open
A11N0035Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce534,81 kBAdobe PDFView/Open
A11N0035Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce190,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.