Název: Využití zařízení MS Kinect pro bezdotykové uživatelské rozhraní
Další názvy: Using MS Kinect device for natural user interface
Autoři: Altman, Petr
Vedoucí práce/školitel: Vaněček, Petr
Oponent: Kresl, Vojtěch
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7595
Klíčová slova: Kinect;bezdotykové rozhraní;uživatelské rozhraní;přirozené ovládání;nui;interakce
Klíčová slova v dalším jazyce: Kinect;touch-less;user interface;natural user interface;nui;interactions
Abstrakt: Cílem této práce je návrh a implementace bezdotykového uživatelského rozhraní za použití zařízení Microsoft Kinect for Windows a ověření použitelnosti různých návrhů tohoto rozhraní na základě uživatelských subjektivních testů. Na základě výsledků těchto testů je vybrán nejvíce intuitivní návrh bezdotykového rozhraní a následně integrován s aplikacíICONICS GraphWorX64? pro demonstraci použití bezdotykového ovládání v reálné aplikaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of this thesis is to design and implement a natural touch?less interface by using the Microsoft Kinect for Windows device and investigate the usability of various approaches of different designs of touch?less interactions by conducting subjective user tests. From the subjective test results the most intuitive and comfortable design of the touch?less interface is integrated with ICONICS GraphWorX64? application as a demonstration of using the touch?less interactions with the real application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Using Kinect device for natural user interface.pdfPlný text práce5,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0093Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce572,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0093Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce285,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0093Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce201,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7595

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.