Název: Nasazení systému LaBrea6 do reálného provozu v síti IPv6
Další názvy: Deployment of the LaBrea6 system to real IPv6 network traffic
Autoři: Čížek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Bodó, Radoslav
Herout, Pavel
Oponent: Matějka, Luboš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7602
Klíčová slova: IDS;LaBrea;LaBrea6;IPv6;síťové útoky;skenování síťě;DNS;honeypot
Klíčová slova v dalším jazyce: IDS;LaBrea;LaBrea6;IPv6;network attacks;network scanning;DNS;honeypot
Abstrakt: Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření vhodné IPv6 sítě se všemi hlavními charakteristikami reálné IPv6 sítě. Tato nová síť bude využívána pro nasazení systému LaBrea6, který byl vytvořen v předchozí bakalářské práci. Nová IPv6 síť by měla také obsahovat běžné aplikace a služby, které by měly pomoci učinit síť atraktivnější pro útočníky. Všechny systémy v síti budou zaznamenávat všechny potřebné informace o útocích v síti pro následnou analýzu, která by pomohla s preventivní obranou Centra informatiky a výpočetní techniky (CIV) na Západočeské univerzitě v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: The main purpose of this diploma thesis is to create suitable IPv6 network with all main characters of a real IPv6 network. This new network will be used for deploying the system LaBrea6 which has been created as a previous bachelor thesis. The new IPv6 network should also cointain a common aplications and services which should help to make the network more attractive for attackers. All systems in the network will log all needed information about attacks in the network for subsequent analysis, which would help with preventive defense of the Center for Information Technology (CIV) at University of West Bohemia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dp_2013_cizek_martin.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0097Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce279,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0097Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce717,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0097Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce189,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7602

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.