Název: Mobilní aplikace pro rezervace objektů
Další názvy: Mobile application for items reservations
Autoři: Gemela, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Brada, Přemysl
Oponent: Pešička, Ladislav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7605
Klíčová slova: mobilní zařízení;mobilní aplikace;Android;rezervace objektů;informační systémy;architektura klient-server
Klíčová slova v dalším jazyce: mobile devices;mobile application;Android;reservation management;information systems;client-server architecture
Abstrakt: V současné době neexistuje takový informační systém, který by umožnil efektivně spravovat výpůjčky a rezervace movitých a nemovitých objektů v obecné rovině. Tato práce se snaží tento problém uspokojivě vyřešit za pomoci unikátních možností mobilních zařízení. Nejprve dojde k zobecnění tohoto problému a rozboru využitelnosti technologií mobilních zařízení. Následně bude představena konkrétní realizace informačního systému po půjčování a rezervaci objektů. Tato realizace vytváří architekturu klient-server, kde klient představuje mobilní zařízení s operačním systémem Android.
Abstrakt v dalším jazyce: Currently there is no information system that enables effective lending and reservation management of movable and immovable properties in a general way. This thesis is dedicated to solving this problem by using the unique possibilities of mobile devices. First, the problem is generalized and the usability of mobile device technologies is analyzed. Afterwards, a specific implementation of the information system is introduced. The system is based on the client-server architecture in which the client is represented by a mobile device using the Android operating system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomka_gemelal.pdfPlný text práce5,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0101Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce266,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0101Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce588,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A11N0101Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce232,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7605

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.