Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrada, Přemysl
dc.contributor.authorGemela, Lukáš
dc.contributor.refereePešička, Ladislav
dc.date.accepted2013-06-17
dc.date.accessioned2014-02-06T12:32:41Z
dc.date.available2012-08-31cs
dc.date.available2014-02-06T12:32:41Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-16
dc.identifier51154
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7605
dc.description.abstractV současné době neexistuje takový informační systém, který by umožnil efektivně spravovat výpůjčky a rezervace movitých a nemovitých objektů v obecné rovině. Tato práce se snaží tento problém uspokojivě vyřešit za pomoci unikátních možností mobilních zařízení. Nejprve dojde k zobecnění tohoto problému a rozboru využitelnosti technologií mobilních zařízení. Následně bude představena konkrétní realizace informačního systému po půjčování a rezervaci objektů. Tato realizace vytváří architekturu klient-server, kde klient představuje mobilní zařízení s operačním systémem Android.cs
dc.format140 s. (48 000 slov)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmobilní zařízenícs
dc.subjectmobilní aplikacecs
dc.subjectAndroidcs
dc.subjectrezervace objektůcs
dc.subjectinformační systémycs
dc.subjectarchitektura klient-servercs
dc.titleMobilní aplikace pro rezervace objektůcs
dc.title.alternativeMobile application for items reservationsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedCurrently there is no information system that enables effective lending and reservation management of movable and immovable properties in a general way. This thesis is dedicated to solving this problem by using the unique possibilities of mobile devices. First, the problem is generalized and the usability of mobile device technologies is analyzed. Afterwards, a specific implementation of the information system is introduced. The system is based on the client-server architecture in which the client is represented by a mobile device using the Android operating system.en
dc.subject.translatedmobile devicesen
dc.subject.translatedmobile applicationen
dc.subject.translatedAndroiden
dc.subject.translatedreservation managementen
dc.subject.translatedinformation systemsen
dc.subject.translatedclient-server architectureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_gemelal.pdfPlný text práce5,08 MBAdobe PDFView/Open
A11N0101Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce266,89 kBAdobe PDFView/Open
A11N0101Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce588,01 kBAdobe PDFView/Open
A11N0101Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce232,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.