Title: Mobilní aplikace pro rezervace objektů
Other Titles: Mobile application for items reservations
Authors: Gemela, Lukáš
Advisor: Brada, Přemysl
Referee: Pešička, Ladislav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7605
Keywords: mobilní zařízení;mobilní aplikace;Android;rezervace objektů;informační systémy;architektura klient-server
Keywords in different language: mobile devices;mobile application;Android;reservation management;information systems;client-server architecture
Abstract: V současné době neexistuje takový informační systém, který by umožnil efektivně spravovat výpůjčky a rezervace movitých a nemovitých objektů v obecné rovině. Tato práce se snaží tento problém uspokojivě vyřešit za pomoci unikátních možností mobilních zařízení. Nejprve dojde k zobecnění tohoto problému a rozboru využitelnosti technologií mobilních zařízení. Následně bude představena konkrétní realizace informačního systému po půjčování a rezervaci objektů. Tato realizace vytváří architekturu klient-server, kde klient představuje mobilní zařízení s operačním systémem Android.
Abstract in different language: Currently there is no information system that enables effective lending and reservation management of movable and immovable properties in a general way. This thesis is dedicated to solving this problem by using the unique possibilities of mobile devices. First, the problem is generalized and the usability of mobile device technologies is analyzed. Afterwards, a specific implementation of the information system is introduced. The system is based on the client-server architecture in which the client is represented by a mobile device using the Android operating system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_gemelal.pdfPlný text práce5,08 MBAdobe PDFView/Open
A11N0101Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce266,89 kBAdobe PDFView/Open
A11N0101Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce588,01 kBAdobe PDFView/Open
A11N0101Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce232,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.